Wygodna inwestycja zabezpieczona atrakcyjnymi nieruchomościami

Weksle Inwestycyjne Nieruchomościowe to świetna alternatywa dla lokat bankowych, funduszy inwestycyjnych czy też aktywnego inwestowania w nieruchomości. Oferuje stałe i bezpieczne oprocentowanie od 6 do 10% w zależności od częstotliwości wypłaty odsetek. Każda inwestycja zabezpieczona jest realną nieruchomością.

Jest to świetna oferta dla inwestorów chcących dywersyfikować źródła inwestycji jak i dla osób, którym zależy na wyższym oprocentowaniu niż ma to miejsce w przypadku lokat bankowych przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa inwestycji.

Kalkulator inwestycji w Weksle Nieruchomościowe

Podsumowanie wstępnego zamówienia Weksli Inwestycyjnych:

Złożenie wstępnego zamówienia nie zobowiązuje Zamawiającego do nabycia Weksli.
Złóż zamówienie online lub skontaktuj się z nami, aby dokonać zakupu weksli pocztą tradycyjną.

Sprawdź ile możesz zyskać

Przesuń suwak aby wybrać kwotę inwestycji

Łączna kwota planowanej inwestycji: 10 000

 • Odpowiada oprocentowaniu w skali roku: 10%
 • Wypłata zysku: raz w roku
 • Łącznie zysku rocznie: 1 000 zł
 • Łączna wysokość zysku po 3 latach:
  3 000 zł
 • Odpowiada oprocentowaniu w skali roku: 8%
 • Wypłata zysku: co kwartał
 • Łącznie zysku rocznie: 800 zł
 • Łączna wysokość zysku po 3 latach:
  2 400 zł
 • Odpowiada oprocentowaniu w skali roku: 6%
 • Wypłata zysku: co miesiąc
 • Łącznie zysku rocznie: 600 zł
 • Łączna wysokość zysku po 3 latach:
  1 800 zł
(Weksle dostępne wyłącznie w określonych emisjach od 1 do 7 dnia każdego miesiąca)
Zapisz się na informację o dostępnych wekslach, emisjach i promocjach.

TERMINARZ CZĘŚCIOWEGO I CAŁKOWITEGO WYKUPU WEKSLA

Data Kwota
1 data wypłaty 1 000 zł
2 data wypłaty 1 000 zł
3 data wypłaty
Zwrot kapitału
1 000 zł
1 000 zł

TERMINARZ CZĘŚCIOWEGO I CAŁKOWITEGO WYKUPU WEKSLA

Data Kwota
1 data wypłaty 400 zł
2 data wypłaty 400 zł
3 data wypłaty 400 zł
4 data wypłaty 400 zł
5 data wypłaty 400 zł
6 data wypłaty 400 zł
7 data wypłaty 400 zł
8 data wypłaty 400 zł
9 data wypłaty 400 zł
10 data wypłaty 400 zł
11 data wypłaty 400 zł
12 data wypłaty
Zwrot wpłaconego kapitału
400 zł
400 zł

TERMINARZ CZĘŚCIOWEGO I CAŁKOWITEGO WYKUPU WEKSLA

Data Kwota
1 data wypłaty 50 zł
2 data wypłaty 50 zł
3 data wypłaty 50 zł
4 data wypłaty 50 zł
5 data wypłaty 50 zł
6 data wypłaty 50 zł
7 data wypłaty 50 zł
8 data wypłaty 50 zł
9 data wypłaty 50 zł
10 data wypłaty 50 zł
11 data wypłaty 50 zł
12 data wypłaty 50 zł
13 data wypłaty 50 zł
14 data wypłaty 50 zł
15 data wypłaty 50 zł
16 data wypłaty 50 zł
17 data wypłaty 50 zł
18 data wypłaty 50 zł
19 data wypłaty 50 zł
20 data wypłaty 50 zł
21 data wypłaty 50 zł
22 data wypłaty 50 zł
23 data wypłaty 50 zł
24 data wypłaty 50 zł
25 data wypłaty 50 zł
26 data wypłaty 50 zł
27 data wypłaty 50 zł
28 data wypłaty 50 zł
29 data wypłaty 50 zł
30 data wypłaty 50 zł
31 data wypłaty 50 zł
32 data wypłaty 50 zł
33 data wypłaty 50 zł
34 data wypłaty 50 zł
35 data wypłaty 50 zł
36 data wypłaty
Zwrot wpłaconego kapitału
50 zł
10 000 zł
 • Łączna kwota inwestycji: 10 000 zł
 • Wybrana częstotliwość odsetek: co miesiąc
 • Wysokość zysku rocznego: 1 800 zł
 • Łączna wysokość zysku po 3 latach: 1 800 zł
 • Po 3 latach Inwestor otrzymuje zwrot wpłaconego kapitału: 10 000 zł

Masz pytania? Zadzwoń

Krzysztof Janowski
Krzysztof Janowski
tel. 602 414 065
Konsultant ds. dużych kontraktów
Karolina Petruczenko
Karolina Petruczenko
tel. 667 141 082
porownanie-inwestycji

Porównaj z lokatami oraz inwestowaniem w nieruchomości na wynajem

Średni zysk z długoterminowego wynajmu mieszkania to 5,1% (wg. prnews.pl)
Lokaty oferują średnio 2,2%, często z wypłatą zysków na koniec inwestycji.

Weksle Inwestycyjne Nieruchomościowe

Model biznesowy Funduszu Hipotecznego Yanok


Nasz model biznesowy sprawia, że nie ma realnej możliwości, aby Inwestor stracił zainwestowane pieniądze.

Zwrot kapitału gwarantuje zabezpieczenie pożyczek na atrakcyjnych nieruchomościach o wartości co najmniej dwukrotnie wyższej niż udzielona pożyczka.
Zysk dla Inwestora gwarantuje nasz model biznesowy, gdzie zyskiem Funduszu są prowizje otrzymywane od pożyczkobiorców.

Priorytetem działań Funduszu jest długoletnie i stabilne funkcjonowanie na polskim rynku pożyczek hipotecznych oraz inwestycji powiązanych z nieruchomościami.

1. Inwestorzy dokonują wyboru kwoty inwestycji oraz częstotliwość wypłaty zysków w czasie jej trwania.

Środki pochodzące od Inwestorów, którzy nabywają Weksle Inwestycyjne Nieruchomościowe (pieniądze Inwestorów są wpłacane na osobne subkonto bankowe Funduszu) są wykorzystywane przez Fundusz WYŁĄCZNIE na udzielenie pożyczek hipotecznych.

2. Fundusz udziela pożyczek hipotecznych polskim, stabilnym firmom, które potrzebują środków na swój rozwój, inwestycje lub wyjście z przejściowych kłopotów finansowych.

Przy ocenie wiarygodności kredytowej fundusz bada nie tylko nieruchomości, które stanowią zabezpieczenie pożyczki, ale również zdolność finansową przedsiębiorcy oraz szansę na spłatę pożyczki.

Obowiązkowymi zabezpieczeniami pożyczki (czyli pieniędzy Inwestora) są co najmniej:
- Hipoteka wpisana na pierwszym miejscu działu IV księgi wieczystej w wysokości dwukrotnej, w stosunku do udzielonej pożyczki.
- Pełnomocnictwo do sprzedaży niegasnące i nieodwołalne.
- Cesja ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych.
- Zabezpieczenia osobiste na pożyczkobiorcy, w szczególności w postaci weksla oraz dobrowolnym poddaniu się egzekucji z art. 777 KPC.
- W przypadku spółek poręczenie zarządu.

3. Pożyczkobiorca zwraca całość pożyczki, którą otrzymał na 3, 6 lub 12 miesięcy.

4. Inwestor otrzymuje regularne wypłaty zysków oraz zwrot zainwestowanego kapitału po 3 latach

MASZ PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Krzysztof Janowski
Krzysztof Janowski

tel. 602 414 065
weksle@yanokhipoteczny.pl

Karolina Petruczenko
Karolina Petruczenko

tel. 667 141 082
weksle@yanokhipoteczny.pl

FIRMA POZYTYWNIE ZWERYFIKOWANA PRZEZ KNF

Komisja Nadzoru Finansowego zbadała Fundusz Hipoteczny Yanok w toku postępowania dotyczącego legalności działań związanych z pozyskiwaniem pieniędzy od Inwestorów (w tym również nabywających Weksle Inwestycyjne Nieruchomościowe) i udzielaniem z tych pieniędzy pożyczek hipotecznych polskim przedsiębiorcom.

Postępowanie to zakończyło się prawomocnym orzeczeniem sądu potwierdzającym legalność działań Funduszu.

Czytaj więcej

Rekomendacje

Wiele osób z grona Inwestorów Wekslowych nie chce ujawniać publicznie swojej tożsamości. Ja, jako redaktor tej strony – Krzysztof Janowski biorę odpowiedzialność za prawdziwość poniższych opinii. Nawet w przypadku rekomendacji anonimowych, ich treść jest autorstwa Klientów. Poniżej prezentowane będą jedynie wypowiedzi osób, w tym anonimowych, które wyraziły na to zgodę.

N. Kuszewski – emeryt, międzynarodowy mistrz brydża sportowego:

„Zakończyłem swoją aktywność zawodową - prowadzenie biznesu. Żyję z dochodów ze zgromadzonych kapitałów. Środki miałem na lokatach bankowych, lecz ich wysokość była tak niska, że chyba nawet nie chroniły przed inflacją. Rozglądałem się za alternatywnym inwestowaniem, takim żeby było to zrozumiałe i pewne. Zapoznałem się z propozycjami Funduszu Hipotecznego Yanok, spotkałem się z nimi osobiście. Moje pieniądze chronią zabezpieczeniami na nieruchomościach, a na tym na pewno się znają. Po pierwszych inwestycjach, dokonałem kolejnych, wraz ze zwalnianiem się lokat. Jestem z Funduszem od czasu do czasu w kontakcie, a teraz również otrzymuję raporty ze stanem zabezpieczeń i bilansem. Wypłaty są regularne i nie widzę żadnych zagrożeń utraty pieniędzy."

Dariusz Sadurski z Agencji Nieruchomości Bracia Sadurscy.
Właściciel jednej z największych Agencji Nieruchomości w Krakowie Agencji Bracia Sadurscy (ponad 50 pracowników 4 oddziały). www.sadurscy.pl:

„Ze spółką KRN Media współpracuję od lat, więc w naturalny sposób dowiedziałem się o Wekslach Inwestycyjnych Nieruchomościowych spółki zależnej, czyli Funduszu Hipotecznego Yanok.

Mechanizm udzielania pożyczek pod zabezpieczenie nieruchomościami, jest mi doskonale znany, gdyż wielokrotnie się z takimi transakcjami spotykałem. Fundusz Yanok zrobił z tego profesjonalny biznes. Zapoznałem się ze szczegółami oferty i sposobami zabezpieczeń i nabyłem Weksle Nieruchomościowe. Są one dla mnie świetnym, bo całkowicie bezobsługowym, uzupełnieniem innych moich inwestycji. O bezpieczeństwo pieniędzy się nie martwię, bo mechanizm zabezpieczania nieruchomościami jest dla mnie prosty i pewny.”

M.B. Inwestor z Warszawy. Inwestuje na giełdzie, w nieruchomości w tym deweloperskie, właściciel szkoły pilotażu www.runway.aero, sprzedaje samoloty.

„Jestem ostrożnym inwestorem. W szczególności, gdy inwestycja jest pasywna i nie mam na nią wpływu. Fundusz Hipoteczny Yanok znam od momentu jak się tworzył. Inwestując w Weksle Inwestycyjne Nieruchomościowe jestem spokojny o bezpieczeństwo moich kapitałów. Przyjęty model biznesowy świetnie je chroni, a zarząd konsekwentnie realizuje założenia. Z zastrzeżeń jakie mam, to zbyt niska skala dochodów z Weksli, choć rozumiem, że wyższe wypłaty mogły by być ryzykowne dla Funduszu. Jako aktywny inwestor rynkowy staram się przewidywać z dużym wyprzedzeniem zagrożenia rynkowe. Obawiam się konsekwencji rynkowych intensywnej polityki socjalnej państwa. Ale nawet wówczas, gdyby doszło do przecen nieruchomości, to Fundusz ma duży margines bezpieczeństwa udzielając Pożyczek Hipotecznych do maksymalnej wysokości 50 % wartości nieruchomości."

K. Kowalczyk

„Poszukując bezpiecznych inwestycji, lepszych niż lokaty, natrafiłam na stronę Funduszu Hipotecznego Yanok. Zainteresowałam się nim, bo oferował całkiem przyzwoite oprocentowanie. Przeczytałam wszystko, co było w sieci na ten temat. Złożyłam nawet wizytę w siedzibie Funduszu, gdzie zostałam bardzo miło przyjęta. Rozmowa wiele mi wyjaśniła. Zainwestowałam w ubiegłym roku, a w tym otrzymałam pierwszą wypłatę kwoty częściowego wykupu weksla. W tym roku też zainwestowałam. Oby tak dalej. Chciałabym też podkreślić super kontakty z pracownikami Funduszu. Żadne moje pytanie, czy wątpliwość nie zostają bez odpowiedzi. Uważam, że to ważne. Polecam Fundusz Hipoteczny Yanok znajomym."

Jasne i zrozumiałe zasady inwestowania
Doskonałość inwestycji tkwi w prostocie modelu biznesowego Funduszu Hipotecznego Yanok.
Bezpieczeństwo i gwarancja zwrotu kapitału
Pieniądze Inwestorów wykorzystywane są na udzielanie doskonale zabezpieczonych pożyczek hipotecznych
Regularne wypłaty zysków z inwestycji
Zysk z inwestycji wypłacany co miesiąc, co kwartał lub co rok, a kapitał zwracany po 3 latach.
Ponad 24 lata doświadczenia
Fundusz Hipoteczny Yanok jest częścią grupy kapitałowej KRN Media z siedzibą w Krakowie.