Prosty mechanizm zapewniających spokój naszym Inwestorom oraz stabilne i wysokie oprocentowanie.

Wczytywanie...

Oblicz zwrot z inwestycji

Oblicz

Wynik


* Od zysku z inwestycji osób prywatnych potrącamy ustawowy podatek w wysokości 19%


Symulacja innej częstotliwości wpłat


Symulacja przy miesięcznych wypłatach odsetek (6% rocznie)

Symulacja przy kwartalnych wypłatach odsetek (8% rocznie)

Symulacja przy rocznych wypłatach odsetek (10% rocznie)


Wyślij zapytanie o inwestycje


* Od zysku z inwestycji osób prywatnych potrącamy obowiązkowy podatek w wysokości 19%

* Wymagane

Dla kogo?

Fundusz Hipoteczny Yanok to świetna alternatywa dla lokat bankowych, funduszy inwestycyjnych czy też aktywnego inwestowania w nieruchomości. Oferuje stałe i bezpieczne oprocentowanie od 6 do 10% w zależności od częstotliwości wypłaty odsetek. Każda inwestycja zabezpieczona jest realną nieruchomością.

Jest to świetna oferta dla inwestorów chcących dywersyfikować źródła inwestycji jak i dla osób, którym zależy na wyższym oprocentowaniu niż ma to miejsce w przypadku lokat bankowych przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa inwestycji.

Jak to działa?

1etap

Inwestorzy dokonują zakupu Weksli Inwestycyjnych Nieruchomościowych po dyskoncie

funduszhipotecznyyanok

Pieniądze Inwestorów trafiają na osobne konto bankowe Funduszu służące do udzielania pożyczek hipotecznych

pozyskiwaniewnioskow

Fundusz pozyskuje i analizuje napływające wnioski pożyczkowe.

wartosc-nieruchomosci

Fundusz wycenia nieruchomość pod zastaw.

Bardzo dokładnie badana jest wartość zabezpieczenia jaką jest atrakcyjna nieruchomość oraz jej płynność (czas potrzebny do ewentualnej sprzedaży w przypadku, gdyby pożyczkobiorca nie spłacił pożyczki w terminie)

Po dokładnej analizie nieruchomości, która ma stanowić zabezpieczenie Fundusz udziela z tych pieniędzy pożyczek hipotecznych.

dywersyfikacja

Pieniądze od wielu inwestorów służą udzieleniu wielu pożyczek, dzięki czemu dywersyfikujemy potencjalne ryzyko opóźnienia w spłacie pożyczki.

Bezpieczeństwo

Ponieważ Fundusz jako dodatkowe zabezpieczenie bierze od pożyczkobiorców pełnomocnictwo do sprzedaży (w przypadku braku spłaty pożyczki) nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie, nie ma realnego ryzyka braku odzyskania środków.

Odsetki dla Inwestorów obsługiwane są z odsetek od pożyczek.

Zwrot zainwestowanego kapitału po skończonym czasie inwestycji następuje ze spłacanych na bieżąco pożyczek.