Weksle Inwestycyjne Nieruchomościowe

Funduszu Hipotecznego Yanok
firma zweryfikowana przez KNF*

Dla kogo?

Fundusz Hipoteczny Yanok to świetna alternatywa dla lokat bankowych, funduszy inwestycyjnych czy też aktywnego inwestowania w nieruchomości. Oferuje stałe i bezpieczne oprocentowanie od 6 do 10% w zależności od częstotliwości wypłaty odsetek. Każda inwestycja zabezpieczona jest realną nieruchomością.

Jest to świetna oferta dla inwestorów chcących dywersyfikować źródła inwestycji jak i dla osób, którym zależy na wyższym oprocentowaniu niż ma to miejsce w przypadku lokat bankowych przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa inwestycji.

Jasne i zrozumiałe zasady inwestowania
Bezpieczeństwo
Regularne wypłaty zysków z inwestycji
Ponad 24 lata doświadczenia
Doskonałość inwestycji tkwi w prostocie modelu biznesowego Funduszu Hipotecznego Yanok.
Pieniądze Inwestorów wykorzystywane są na udzielanie doskonale zabezpieczonych pożyczek hipotecznych
Zysk z inwestycji wypłacany co miesiąc a kapitał zwracany po 3 latach.
Fundusz Hipoteczny Yanok jest częścią grupy kapitałowej KRN Media z siedzibą w Krakowie.