Kontakt

Bezpieczeństwo Inwestorów od zawsze było priorytetem działań Funduszu

Fundusz robi wszystko, aby zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa pieniędzy zainwestowanych przez naszych Inwestorów

bezpieczenstwo-inwestycji

Bezpieczeństwo Inwestorów od zawsze było priorytetem

doswiadczenie

W pełni transparentna firma w 100% z polskim kapitałem

gwarancja-zwrotu

Gwarancja zwrotu zainwestowanego kapitału

Inwestor nabywając Weksel Inwestycyjny otrzymuje kwartalne raporty dotyczące stanu finansów Funduszu i stanu udzielonych Pożyczek Hipotecznych. Na tej podstawie ma bieżącą wiedzę o Funduszu. Wyniki te są dobre i z każdym kwartałem coraz lepsze.

w-co-inwestowac

Zwrot zainwestowanego kapitału

Zainwestowane pieniądze od wielu Inwestorów zabezpieczone są wieloma atrakcyjnymi nieruchomościami. Następuje dzięki temu maksymalna dywersyfikacja ryzyka.

Fundusz udziela pożyczek hipotecznych polskim, stabilnym firmom, które potrzebują środków na swój rozwój, inwestycje lub wyjście z przejściowych kłopotów finansowych.

Przy ocenie wiarygodności kredytowej fundusz bada nie tylko nieruchomości, które stanowią zabezpieczenie pożyczki, ale również zdolność finansową przedsiębiorcy oraz szansę na spłatę pożyczki.

Obowiązkowymi zabezpieczeniami pożyczki (czyli pieniędzy Inwestora) są co najmniej:

  • Hipoteka wpisana na pierwszym miejscu działu IV księgi wieczystej w wysokości dwukrotnej, w stosunku do udzielonej pożyczki.
  • Pełnomocnictwo do sprzedaży niegasnące i nieodwołalne.
  • Cesja ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych.
  • Zabezpieczenia osobiste na pożyczkobiorcy, w szczególności w postaci weksla oraz dobrowolnym poddaniu się egzekucji z art. 777 KPC.
  • W przypadku spółek poręczenie zarządu.

Nawet w przypadku, gdyby doszło do windykowania pojedynczej pożyczki, która nie zostanie spłacona w terminie, to nasze doskonałe procedury ustanawiania zabezpieczeń i windykacji zapewniają 100% ściągalności w krótkim czasie.

Zarząd Funduszu dba o zachowanie wysokiego poziomu procedur związanych z bezpieczeństwem finansowym. Procedury te podlegają stałemu doskonaleniu i przystosowywaniu do zmieniającego się prawa i orzecznictwa. Dochody Funduszu przeznaczane są na zwiększenie udziału własnego w puli pożyczek, co jest kolejnym elementem wzrostu poziomu bezpieczeństwa Inwestorów Wekslowych.

Wspólnicy oraz obecna Prezes Zarządu Funduszu związani są w sposób profesjonalny z rynkiem inwestycji powiązanych z nieruchomościami od prawie 20 lat. Zdobyte doświadczenie oraz wiedza praktyczna jak zabezpieczyć zainwestowane środki przed ryzykiem, w tym ryzykiem okresów koniunkturalnych, pozwoliły im w sposób optymalny przygotować model biznesowy Funduszu.

krn-media
krn-media

Fundusz należy do polskiej grupy KRN Media, która od 26 lat współtworzy polski rynek nieruchomości, skupiając wokół siebie profesjonalistów związanych z nieruchomościami, prawem oraz finansami.
KRN Media poprzez swój portal KRN.pl oraz drukowany Magazyn „Krakowski Rynek Nieruchomości” oraz zaawansowane narzędzia analityczne zapewnia Funduszowi regularny dostęp do wiedzy o stanie rynku nieruchomości, trendach oraz wszelkich analiz rynkowych.
Pozwala to zachować najwyższy poziom staranności w ocenie nieruchomości stanowiących zabezpieczenie pożyczek finansowanych m.in. ze środków pochodzących od Inwestorów Wekslowych.

Poznaj portale, programy oraz wydawnictwa Grupy KRN Media

Przykładowe nieruchomości stanowiące zabezpieczenie pożyczek