Kontakt

Bezpieczeństwo Inwestorów od zawsze było priorytetem działań Funduszu

Fundusz robi wszystko, aby zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa pieniędzy zainwestowanych przez naszych Inwestorów

bezpieczenstwo-inwestycji

Bezpieczeństwo Inwestorów od zawsze było priorytetem

doswiadczenie

W pełni transparentna firma w 100% z polskim kapitałem

gwarancja-zwrotu

Gwarancja zwrotu zainwestowanego kapitału

Misją Funduszu jest wspieranie polskich przedsiębiorców, dla których Fundusz jest prawdziwym partnerem biznesowym w zakresie ich finansowania. Dzięki takiemu podejściu do naszych Pożyczkobiorców, Fundusz jest liderem wśród pozabankowych i pozagiełdowych instytucji finansowych w Polsce.

Zarząd Funduszu dba o zachowanie wysokiego poziomu procedur związanych z bezpieczeństwem finansowym. Procedury te podlegają stałemu doskonaleniu i przystosowywaniu do zmieniającego się prawa i orzecznictwa. Dochody Funduszu przeznaczane są na zwiększenie udziału własnego w puli pożyczek, co jest kolejnym elementem wzrostu poziomu bezpieczeństwa Inwestorów Wekslowych.

krn-media
krn-media

Wspólnicy oraz obecna Prezes Zarządu Funduszu związani są w sposób profesjonalny z rynkiem inwestycji powiązanych z nieruchomościami od prawie 20 lat. Zdobyte doświadczenie oraz wiedza praktyczna jak zabezpieczyć zainwestowane środki przed ryzykiem, w tym ryzykiem okresów koniunkturalnych, pozwoliły im w sposób optymalny przygotować model biznesowy Funduszu.

Fundusz należy do polskiej grupy KRN Media, która od 26 lat współtworzy polski rynek nieruchomości, skupiając wokół siebie profesjonalistów związanych z nieruchomościami, prawem oraz finansami. KRN Media poprzez swój portal KRN.pl oraz drukowany Magazyn „Krakowski Rynek Nieruchomości” oraz zaawansowane narzędzia analityczne zapewnia Funduszowi regularny dostęp do wiedzy o stanie rynku nieruchomości, trendach oraz wszelkich analiz rynkowych. Pozwala to zachować najwyższy poziom staranności w ocenie nieruchomości stanowiących zabezpieczenie pożyczek finansowanych m.in. ze środków pochodzących od Inwestorów Wekslowych.

Poznaj portale, programy oraz wydawnictwa Grupy KRN Media

krn-media

Galeria nieruchomości stanowiących zabezpieczenie pożyczek

w-co-inwestowac

Gwarancja zwrotu zainwestowanego kapitału

Zainwestowane pieniądze od wielu Inwestorów zabezpieczone są wieloma atrakcyjnymi nieruchomościami. Następuje dzięki temu maksymalna dywersyfikacja ryzyka.

Nawet w przypadku, gdyby doszło do windykowania pojedynczej pożyczki, która nie zostanie spłacona w terminie, to nasze doskonałe procedury ustanawiania zabezpieczeń i windykacji zapewniają 100% ściągalności w krótkim czasie.

Zdarza się, że Fundusz otrzymuje pytanie o bezpieczeństwo w przypadku „czarnego scenariusza”, przy czym nie jest określane co on oznacza. Można przyjąć, że jest to każdy przypadek braku wypłaty odsetek, czy też wykupu Weksla Inwestycyjnego. Otóż Inwestor jest jednocześnie remitentem i przysługuje mu uproszczona droga uzyskania sądowego tytułu wykonawczego. To uprawnia go do złożenia roszczenia do komornika, który zajmuje majątek, w tym wierzytelności z Pożyczek Hipotecznych. W terminie pożyczkobiorca spłaci swój dług nie do Funduszu, tylko do komornika, a ten przekaże pieniądze z odsetkami Inwestorowi Wekslowemu. Komornik wchodząc w rolę Funduszu może nawet skorzystać z zabezpieczeń na nieruchomościach i na osobistym majątku Pożyczkobiorcy

Inwestor nabywając Weksel Inwestycyjny otrzymuje kwartalne raporty dotyczące stanu finansów Funduszu i stanu udzielonych Pożyczek Hipotecznych. Na tej podstawie ma bieżącą wiedzę o Funduszu. Wyniki te są dobre i z każdym kwartałem coraz lepsze.

Fundusz też pozostaje w wielkiej otwartości na bezpośrednie kontakty z Inwestorami, choć jednocześnie szanuje potrzebę nie angażowania Inwestora w żadne aktywności, tam gdzie jest taka wola.

Czytaj więcej o Wekslach Inwestycyjnych

Złóż wstępne zamówienie

Porównaj zyski z lokat, wynajmu długoterminowego i Weksli Inwestycyjnych

Przykładowe nieruchomości na jakich się zabezpieczamy