Kontakt
Logo Yanok

Bezpieczeństwo

Należy mieć świadomość, że każda inwestycja wiąże się z jakimś ryzykiem. Nasz Fundusz przykłada wszelkich starań, by je zminimalizować. Zarówno pieniądze pochodzące od Inwestorów, jak i nasze własne środki zabezpieczone są atrakcyjnymi nieruchomościami, zlokalizowanymi głównie w dużych miastach. Podczas analizy wniosków o finansowanie zespół doświadczonych specjalistów Funduszu, przy wykorzystaniu profesjonalnych programów analitycznych, sprawdza atrakcyjność i potencjał szybkiej sprzedaży nieruchomości w przypadku, gdyby pożyczkobiorca miał trudności ze spłatą zobowiązania.

Aby zapewnić najwyższe bezpieczeństwo i odporność na wahania rynku nieruchomości maksymalna kwota finansowania jaką udzielamy, wynosi 50% wartości nieruchomości zabudowanych i 30% nieruchomości niezabudowanych. Takie rozwiązanie sprawia, że nawet gdyby rynek nieruchomości odnotował spadki, nasze zabezpieczenia wciąż gwarantują bezpieczeństwo.

Co sprawia, że Weksle Yanok są bezpieczne?

Zabezpieczenie na nieruchomościach i pożyczkobiorcach

Pieniądze zainwestowane przez wielu Inwestorów zabezpieczone są wieloma atrakcyjnymi nieruchomościami. Dzięki temu następuje maksymalna dywersyfikacja ryzyka, bo żaden Inwestor nie jest przypisany do konkretnej nieruchomości zabezpieczającej konkretną pożyczkę.

Minimalne wymagane zabezpieczenie każdej pożyczki lub innej formy finansowania:

  • Hipoteka wpisana na pierwszym miejscu działu IV księgi wieczystej w wysokości dwukrotnej, w stosunku do udzielonej pożyczki.
  • Niegasnące i nieodwołalne pełnomocnictwo do sprzedaży nieruchomości.
  • Cesja ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych.
  • Zabezpieczenia osobiste na pożyczkobiorcy, w szczególności w postaci weksla oraz oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji z art. 777 KPC.
  • W przypadku spółek wymagane jest poręczenie zarządu lub współników.

Udzielając finansowania, wymagamy również dodatkowych zabezpieczeń rzeczowych i osobistych.

LTV =
Kwota finansowania Wartość zabezpieczenia

Aktualne średnie LTV Funduszu = 31,09%

Bezpieczeństwo wynikające z prawa wekslowego

Emitowane przez Fundusz weksle własne (Weksle Inwestycyjne Yanok) podlegają bezwarunkowemu obowiązkowi wypłacenia Inwestorowi kwoty wskazanej na wekslu. W przypadku dochodzenia roszczeń wekslowych na drodze sądowej, podlegają one szybkim procedurom sądowym (możliwość skorzystania z postępowania nakazowego).

Weksel
RONiN

Wiedza, doświadczenie oraz dostęp do autorskiego oprogramowania

Dzięki związkom kapitałowym z grupą KRN Media sp. z o.o. dysponujemy autorskim oprogramowaniem do analizy wartości nieruchomości, które korzysta z danych z ostatnich 8 lat i analizuje bazę ponad 13 mln ofert nieruchomości. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom jesteśmy w stanie precyzyjnie określać wartość nieruchomości oraz gdyby wystąpiła taka potrzeba, potencjał ich szybkiej sprzedaży.

Rosnący udział środków własnych w akcji pożyczkowej wynikający z przekazywania zysków na kapitał spółki

Dlaczego warto zainwestować w nasze Weksle?

Powodów jest wiele. Oto kilka z nich:

RONiN

26 lat doświadczenia na rynku nieruchomości w Polsce

Fundusz Hipoteczny Yanok należy do polskiej grupy KRN Media, która od 26 lat współtworzy polski rynek nieruchomości, skupiając wokół siebie profesjonalistów związanych z nieruchomościami, prawem oraz finansami.

KRN Media dzięki swojemu portalowi KRN.pl, drukowanemu magazynowi „Krakowski Rynek Nieruchomości” specjalistycznym programom dla pośredników oraz zaawansowanym narzędziom analitycznym zapewnia Funduszowi regularny dostęp do wiedzy o stanie rynku nieruchomości, trendach oraz wszelkich analiz rynkowych.

Pozwala to zachować najwyższy poziom staranności w ocenie nieruchomości stanowiących zabezpieczenie pożyczek finansowanych m.in. ze środków pochodzących od Inwestorów.

Raport

Transparentność - Kwartalne raporty, comiesięczne informacje

Nasi Inwestorzy co miesiąc otrzymują informacje dotyczące naszych działań. Raporty kwartalne i roczne są idealnym podsumowaniem naszych wyników. Daje to możliwość bieżącego śledzenia wyników finansowych Funduszu.

Inwestycji dokonanych przez Inwestorów Yanok


od 2015 roku

%

Zabezpieczenia Twoich pieniędzy na nieruchomościach


LTV = 31,09

Wypłaconych
zysków


naszym Inwestorom

100% zadowolonych Inwestorów, którzy inwestują u nas wielokrotnie.

Wielu Inwestorów po sprawdzeniu jak działamy, decyduje się na zainwestowanie kolejnych pieniędzy.

5 Lat działalności Funduszu Hipotecznego Yanok

Fundusz Hipoteczny Yanok działa od 5 lat. Weksle Fundusz zaczął emitować od 2018 roku, a wcześniej emitował obligacje korporacyjne. Od 2015 roku zrealizowaliśmy inwestycji dokonanych przez Inwestorów Yanok, którym wypłaciliśmy łącznie zł zysków. Co roku Fundusz osiąga coraz wyższe dochody.

Yanok
Wyniki finansowe

Z roku na rok coraz lepsze wyniki finansowe

W 2018 roku, kiedy rozpoczęliśmy emisję Weksli Inwestycyjnych, udało się nam osiągnąć 657 tys. zł zysku. Rok 2019 był rokiem mocnego rozwoju Funduszu Hipotecznego Yanok, który zamknęliśmy zyskiem w wysokości 2 mln 452 tys. zł. Rok 2020 zapowiada się jeszcze lepiej, mimo obecnej sytuacji związanej z epidemią oraz naturalnym spowolnieniem gospodarczym.

Lider na rynku Weksli Inwestycyjnych

Fundusz Hipoteczny Yanok jako pierwszy zaczął emitować Weksle Inwestycyjne. Zostały one przez nas do tego stopnia rozpowszechnione, że wymyślona przez Fundusz nazwa własna „Weksle Inwestycyjne” obecnie funkcjonuje jako powszechnie stosowane określenie tej formy inwestycji. Używają jej coraz liczniejsi naśladowcy.

Należy podkreślić, że każdy emitent Weksli Inwestycyjnych to inna firma, której zabezpieczenia, historię i samą ofertę należy dokładnie zweryfikować przed zainwestowaniem oszczędności.

Lider
Symbol 2020

Nominacja do nagrody Symbol 2020

Nasze działania docenili inni uczestnicy rynku i nominowali nas do nagrody „Symbol Wsparcia Biznesu 2020”. „Symbol” to ogólnopolski program medialny prowadzony od 10 lat przez redakcję „Monitora Rynkowego”, niezależnego dodatku dystrybuowanego wraz z „Dziennikiem Gazetą Prawną” i „Monitora Biznesu”, niezależnego dodatku dystrybuowanego wraz z „Rzeczpospolitą.

Zaufani lokalni pośrednicy nieruchomości

To właśnie oni pomagają nam w rzetelnej ocenie wartości nieruchomości, która ma stanowić zabezpieczenie pożyczki. Weryfikują nasze analizy oraz potencjalny czas sprzedaży takiej nieruchomości.

Lokalni pośrednicy
Zespół specjalistów

Zespół specjalistów

Każdą firmę tworzą ludzie. To od nich zależy jak szybko będzie się ona rozwijała i jak sprawnie będzie funkcjonowała. W Funduszu Hipotecznym Yanok panuje rodzinna atmosfera, która sprawia, że wszyscy są gotowi do działania. Nasz zespół tworzą ludzie związani z firmą od lat. To wszystko sprawia, że możemy skupić się na uzyskiwaniu coraz lepszych wyników.

Poznaj nas

Niskie koszty stałe

Dzięki niskim kosztom stałym rosnące zyski Funduszu przeznaczamy na udzielanie finansowania dla firm, co sprawia, że bezpieczeństwo Inwestorów jest jeszcze wyższe. Nie chcemy tworzyć oddziałów w całej Polsce, które będą generować olbrzymie koszty utrzymania. Realizacja inwestycji odbywa się przy wykorzystaniu współczesnych technologii.

Niskie Koszty Stałe
Zespół specjalistów

Podatek od zysków kapitałowych płacony na końcu

W przypadku inwestycji w Weksle Hipoteczne Yanok podatek od zysków kapitałowych tzw. podatek Belki, płacony jest podczas całkowitego wykupu weksla przez Fundusz w momencie zakończenia inwestycji. Podobnie jak w innych inwestycjach kapitałowych (obligacjach, lokatach itp.) inwestor indywidualny nie musi dokonywać żadnych rozliczeń podatkowych. Płatnikiem należnego podatku jest Fundusz, który składa zbiorczą deklarację i dokonuje opłat podatkowych w swoim urzędzie skarbowym.

Dochód z weksli jest zyskiem dyskontowym, który nie łączy się z innymi dochodami.