Kontakt

Bezpieczeństwo Inwestorów od zawsze było priorytetem działań Funduszu.

Fundusz robi wszystko, aby zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa pieniędzy zainwestowanych przez naszych Inwestorów.

Bezpieczeństwo Inwestorów od zawsze było priorytetem
W pełni transparentna firma w 100% z polskim kapitałem
Gwarancja zwrotu zainwestowanego kapitału

Fundusz Hipoteczny Yanok jest w pełni transparentną firmą w 100% z polskim kapitałem z siedzibą w Polsce oraz w Polsce płacącą podatki.

Grupa KRN Media, do której należy Fundusz Hipoteczny Yanok od 26 lat wspiera polskie przedsiębiorstwa. Fundusz wspiera polskie firmy udzielając im atrakcyjnego finansowania zabezpieczonego nieruchomościami.

Fundusz oraz Grupa KRN Media mają siedzibę wyłącznie w Polsce i w Polsce dokonujemy rozliczeń podatkowych, co daje Inwestorom większe poczucie bezpieczeństwa.

pozyczki-hipoteczne
w-co-inwestowac

Gwarancja zwrotu zainwestowanego kapitału

Zainwestowane pieniądze od wielu Inwestorów zabezpieczone są wieloma atrakcyjnymi nieruchomościami. Następuje dzięki temu maksymalna dywersyfikacja ryzyka.

Nawet w przypadku, gdyby doszło do windykowania pojedynczej pożyczki, która nie zostanie spłacona w terminie, to nasze doskonałe procedury ustanawiania zabezpieczeń i windykacji zapewniają 100% ściągalności w krótkim czasie.

Zdarza się, że Fundusz otrzymuje pytanie o bezpieczeństwo w przypadku „czarnego scenariusza”, przy czym nie jest określane co on oznacza. Można przyjąć, że jest to każdy przypadek braku wypłaty odsetek, czy też wykupu Weksla Inwestycyjnego. Otóż Inwestor jest jednocześnie remitentem i przysługuje mu uproszczona droga uzyskania sądowego tytułu wykonawczego. To uprawnia go do złożenia roszczenia do komornika, który zajmuje majątek, w tym wierzytelności z Pożyczek Hipotecznych. W terminie pożyczkobiorca spłaci swój dług nie do Funduszu, tylko do komornika, a ten przekaże pieniądze z odsetkami Inwestorowi Wekslowemu. Komornik wchodząc w rolę Funduszu może nawet skorzystać z zabezpieczeń na nieruchomościach i na osobistym majątku Pożyczkobiorcy

Inwestor nabywając Weksel Inwestycyjny otrzymuje kwartalne raporty dotyczące stanu finansów Funduszu i stanu udzielonych Pożyczek Hipotecznych. Na tej podstawie ma bieżącą wiedzę o Funduszu. Wyniki te są dobre i z każdym kwartałem coraz lepsze.

Fundusz też pozostaje w wielkiej otwartości na bezpośrednie kontakty z Inwestorami, choć jednocześnie szanuje potrzebę nie angażowania Inwestora w żadne aktywności, tam gdzie jest taka wola.

Czytaj więcej o Wekslach Inwestycyjnych
Złóż wstępne zamówienie
Porównaj zyski z lokat, wynajmu długoterminowego i Weksli Inwestycyjnych