Informujemy, że w styczniu 2022 roku Roczne Rentierskie Inwestycje Yanok z oprocentowaniem 5,04% nie będą dostępne.


Na stronie Funduszu Hipotecznego Yanok cały czas można składać zamówienia na:

Inwestycję 2-letnią w formie Umowy Inwestorskiej oprocentowaną na poziomie 7,2% w skali roku, z wypłatą zysku co kwartał

oraz

Weksle Inwestycyjne Yanok z oprocentowaniem odpowiadającym 8% w skali roku, w inwestycji na 3 lata, z wypłatą zysku co kwartał. (Oferta wyłącznie dla Inwestorów niebędących konsumentami)