Kontakt
Logo Yanok

Inwestycja prosta, wygodna i oparta o nieruchomości

Umowa Pożyczki Inwestorskiej

Inwestujesz

10 tys. zł lub wielokrotność
Bez górnego limitu

zyski

Wypłaty

co miesiąc, co kwartał, co rok
8%, 12%, 12% rocznie

zwrot-kapitału

Zwrot kapitału

po zakończonej inwestycji zwracamy Twoje zainwestowane pieniądze

DLACZEGO MY?

Inwestycji dokonanych przez Inwestorów Yanok


od 2015 roku

%

Zabezpieczenia Twoich pieniędzy na nieruchomościach


LTV = 29,33%

Wypłaconych zysków brutto


naszym Inwestorom

...

Zarabiaj z Funduszem Hipotecznym Yanok

Fundusz Hipoteczny Yanok od 2015 roku jest liderem w zakresie hipotecznego finansowania przedsiębiorców. Pożyczki Yanok dla przedsiębiorców udzielane są z rosnących zysków Funduszu oraz ze środków pochodzących od Inwestorów. Inwestorzy mogą zainwestować swoje środki między innymi poprzez zawarcie Umów Inwestorskich (w formie umowy pożyczki).

Czym są Umowy Inwestorskie Yanok

Umowy Inwestorskie z Funduszem Hipotecznym Yanok to świetna alternatywa inwestowania pieniędzy. Oferujemy stałe oprocentowanie 8%, 10% lub 12% w skali roku w zależności od częstotliwości wypłaty zysków i czasu trwania inwestycji. Jest to świetna oferta dla inwestorów chcących dywersyfikować źródła inwestycji jak i dla osób, którym zależy na wyższym oprocentowaniu przy jednoczesnym zachowaniu niskiego poziomu ryzyka.

Poznaj ofertę

czym jest umowa inwestorska

Możesz stać się naszym Inwestorem bez wychodzenia z domu.

Bądź świadomym Inwestorem

ZŁÓŻ WSTĘPNE ZAMÓWIENIE NA INWESTYCJĘ

W FORMIE UMOWY INWESTORSKIEJ

(Złożenie wstępnego zamówienia nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia Umowy Inwestorskiej)

Podsumowanie wstępnego zamówienia Inwestycji

Złożenie wstępnego zamówienia nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy.
Złóż zamówienie online lub skontaktuj się z nami

Przesuń suwak na wybraną kwotę i wybierz jeden z dostępnych wariantów inwestycji

Kwota inwestycji

10 000

Jeśli interesuje Cię inwestycja powyżej miliona złotych, prosimy o kontakt.

Dostępne od kwoty 50 tys. zł
Inwestycja 12%
 • Roczny zysk: 1200 zł

 • Czas trwania inwestycji: 3 lata

 • OPROCENTOWANIE W SKALI ROKU 12%

 • Regularne wypłaty odsetek: Raz w roku
 • Pojedyncza wypłata: 1000 zł x 3 wypłaty

 • Łączna wysokość zysku na koniec inwestycji:
  3600 zł
Złóż Wstępne zamówienie Harmonogram
Inwestycja 10%
 • Roczny zysk: 1000 zł

 • Czas trwania inwestycji: 3 lata

 • OPROCENTOWANIE W SKALI ROKU 10%

 • Regularne wypłaty odsetek: co kwartał

 • Pojedyncza wypłata: 250 zł x 8 wypłat
 • Łączna wysokość zysku na koniec inwestycji:
  3000 zł
Złóż Wstępne zamówienie Harmonogram
Dostępne do kwoty 50 tys. zł
Inwestycja 8%
 • Roczny zysk: 800 zł

 • Czas trwania inwestycji: 1 ROK

 • OPROCENTOWANIE W SKALI ROKU 8%

 • Regularne wypłaty odsetek: co miesiąc

 • Pojedyncza wypłata: 66.67 zł x 12 wypłat
 • Łączna wysokość zysku na koniec inwestycji:
  800 zł
Złóż Wstępne zamówienie Harmonogram
Po otrzymaniu wstępnego zamówienia wyślemy do Ciebie niezobowiązujące dokumenty podsumowujące inwestycję.
Jeśli nie jesteś konsumentem zapoznaj się z ofertą Weksli Yanok Sprawdź

TERMINARZ WYPŁAT ODSETEK ORAZ ZWROTU ZAINWESTOWANEGO KAPITAŁU

Umowa Inwestorska 12%

Data Kwota
1 data wypłaty 1200 zł
2 data wypłaty 1200 zł
3 data wypłaty 1200 zł
400 zł

TERMINARZ WYPŁAT ODSETEK ORAZ ZWROTU ZAINWESTOWANEGO KAPITAŁU

Umowa Inwestorska 10%

Data Kwota
1 data wypłaty 250 zł
2 data wypłaty 250 zł
3 data wypłaty 250 zł
4 data wypłaty 250 zł
5 data wypłaty 250 zł
6 data wypłaty 250 zł
7 data wypłaty 250 zł
8 data wypłaty 250 zł
9 data wypłaty 250 zł
10 data wypłaty 250 zł
11 data wypłaty 250 zł
12 data wypłaty
Zwrot wpłaconego kapitału
250 zł
250 zł

TERMINARZ WYPŁAT ODSETEK ORAZ ZWROTU ZAINWESTOWANEGO KAPITAŁU

Umowa Inwestorska 8%

Data Kwota
1 data wypłaty 50 zł
2 data wypłaty 50 zł
3 data wypłaty 50 zł
4 data wypłaty 50 zł
5 data wypłaty 50 zł
6 data wypłaty 50 zł
7 data wypłaty 50 zł
8 data wypłaty 50 zł
9 data wypłaty 50 zł
10 data wypłaty 50 zł
11 data wypłaty 50 zł
12 data wypłaty
Zwrot wpłaconego kapitału
50 zł
10 000 zł
Inwestycja 10%
 • Ilość zamówionych Weksli: 1
 • Łączna kwota inwestycji: 10 000
 • Pojedyncza wypłata: 1000 zł x 12 wypłaty
 • Regularne wypłaty odsetek: co kwartał
 • Łącznie zysku rocznie: 1000 zł
 • Łączna wysokość zysku na koniec inwestycji: 3000 zł
 • Na koniec inwestycji Inwestor otrzymuje zwrot wpłaconego kapitału: 3000 zł

Masz pytania? Zadzwoń

Aleksandra
Karolina Petruczenko - Nitychoruk
tel. 667 141 082
Aleksandra
Aleksandra Ziomek
tel. 609 530 898

Panel Inwestora

Każdy Inwestor może otrzymać dostęp do Panelu. To świetne narzędzie podsumowujące inwestycje i oferujące szereg możliwości.

W Panelu Inwestora znajdują się:

 • Wykresy podsumowujące wszystkie posiadane Inwestycje
 • Zestawienia posiadanych Umów Inwestorskich
 • Harmonogram wypłat wszystkich inwestycji
 • Dostęp do nowych jak i historycznych raportów Funduszu
 • Brak limitu przy rocznej Inwestycji 8% w skali roku
 • Brak progu wejścia przy Inwestycji 10% w skali roku
 • i wiele więcej
Zaloguj się do Panelu Inwestora
panel inwestora

Rekomendacje Inwestorów

Fundusz Hipoteczny Yanok (4.7)

Najczęściej zadawane pytania

Co to jest Umowa Pożyczki Inwestorskiej?

Jest to umowa pożyczki określona przepisami ustawy Kodeks Cywilny art. 720 i kolejne. Na podstawie umowy Inwestor przenosi na Fundusz określoną kwotę pieniędzy, a Fundusz zobowiązuje się ją zwrócić w terminie wskazanym w umowie, wypłacając w jej trakcie odsetki.

W stałej ofercie Funduszu znajdą się 3 warianty inwestycji skierowanych do konsumentów, zróżnicowane pod względem wysokości oprocentowania, częstotliwości wypłat odsetek oraz czasu trwania inwestycji. Są to:

 1. Roczna inwestycja ze stałym oprocentowaniem w skali roku wynoszącym 6% z czasem trwania inwestycji wynoszącym 12 miesięcy i wypłatą odsetek następującą co miesiąc.
 2. Dwuletnia inwestycja ze stałym oprocentowaniem w skali roku wynoszącym 8% z czasem trwania inwestycji wynoszącym 2 lata i wypłatą odsetek następującą co kwartał.
 3. Trzyletnia inwestycja ze stałym oprocentowaniem w skali roku wynoszącym 10% z czasem trwania inwestycji wynoszącym 3 lata i wypłatą odsetek następującą co rok.

I. Złożenie zamówienia:

 1. Należy na stronie www.yanokhipoteczny.pl wybrać preferowany wariant Inwestycji w formie Umowy Pożyczki Inwestorskiej (kwotę inwestycji, czas trwania inwestycji, oprocentowanie w skali roku oraz częstotliwość wypłaty odsetek) I nacisnąć „ZŁÓŻ WSTĘPNE ZAMÓWIENIE. Wówczas pojawi się podsumowanie wstępnego zamówienia, gdzie należy wpisać podstawowe dane (Imię i nazwisko, adres email i telefon kontaktowy) oraz zaznaczyć wymagane zgody i nacisnąć „Złóż wstępne zamówienie on-line”.
 2. Fundusz, po otrzymaniu zamówienia, dokonuje sprawdzenia jego prawidłowości i wysyła mailem Potwierdzenie Zamówienie wraz z arkuszem danych osobowych Inwestora. Do maila załączany jest również wzór Umowy Inwestorskiej oraz wzory załączników do tej umowy.

II. Realizacja Inwestycji:

Proces ten jest bardzo krótki i obejmuje kilka prostych kroków. W celu zawarcia Umowy Inwestorskiej należy:

 1. Uzupełnić i podpisać Potwierdzenie Zamówienia wraz z arkuszem danych osobowych, a następnie odesłać mailem do Funduszu jego skan lub zdjęcie.
 2. Dokonać przelewu pieniędzy na rachunek bankowy Funduszu wskazany w Potwierdzeniu Zamówienia.
 3. Odebrać list przesłany przez Fundusz, w którym znajdzie się Umowa Pożyczki Inwestorskiej w dwóch egzemplarzach wraz z załącznikami.
 4. Podpisać dwa egzemplarze Umowy i jeden z nich odesłać na adres Funduszu.

Pożyczki Inwestorskie są źródłem kapitału dłużnego dla Funduszu. Jest to oferta dla konsumentów. Przedsiębiorcom Fundusz oferuje nabycie Weksli Inwestycyjnych.

Jedyną działalnością Funduszu jest udzielanie finansowania przedsiębiorstwom przy zabezpieczeniu na nieruchomościach i innych składnikach majątkowych. Pieniądze z Pożyczek Inwestorskich wraz z pozostałymi kapitałami Funduszu są używane do finansowania firm przez Fundusz.

Jak do tej pory wszystkie Pożyczki Inwestorskie są bezpieczne, Fundusz zwraca je i wypłaca odsetki bez ani jednego opóźnienia. Nie da się jednak dać 100% gwarancji bezpieczeństwa na przyszłość. Należy mieć świadomość, że Inwestycja w Fundusz nie jest objęta Bankowym Funduszem Gwarancyjnym tak jak lokaty bankowe do 100 tys. euro. Fundusz namawia do zapoznawania się ze swoimi raportami finansowymi, bilansami i innymi dokumentami, które udostępnia na stronie internetowej w celu samodzielnej oceny poziomu bezpieczeństwa Inwestycji.

Jej opłacalność w porównaniu do lokat bankowych czy obligacji skarbowych jest kilkukrotnie wyższa. Również korzystnie opłacalność ta wypada w porównaniu z inwestycjami bezpośrednio w nieruchomości, które dodatkowo zwykle wymagają dużego zaangażowania czasowego i osobistego Inwestora. Jeśli jednak odniesiemy ją do ryzykownych inwestycji spekulacyjnych, mogących dać nadspodziewane dochody (ale możliwe są też i spektakularne straty), to Inwestycje w formie Umowy Inwestorskiej są przeciętnie dochodowe.
Inwestycja w Weksle Yanok jest stabilną inwestycją o zrównoważonej dochodowości.

Nie. Umowa jest wzorem stałym, opracowanym przez kancelarie prawne i każdy zapis umowy ma swoje uzasadnienie.

Nie można jej przedłużyć, ani rolować. Umowa ma wskazaną datę jej zakończenia i Fundusz w każdym przypadku dokonuje przelewu zgodnie z tą datą. Natomiast zadowoleni Inwestorzy, po zakończeniu Umowy zwykle chcą kontynuować swoją inwestycję, dlatego też mogą podpisać nową Umowę Inwestorską z Funduszem i w ten sposób zainwestować pieniądze ze zwrotu z poprzednich Inwestycji.

Jeśli Inwestorem jest osoba fizyczna, to podatek od zysków kapitałowych odprowadza do urzędu skarbowego Fundusz jako płatnik. Każdorazowa wypłata odsetek jest pomniejszona o ten podatek. W przypadku, gdy Inwestorem jest podmiot gospodarczy, przedsiębiorstwo, czy inna instytucja, Fundusz jest lub nie jest płatnikiem tego podatku w zależności od statusu prawnego tego podmiotu.

Nie. Fundusz, zgodnie z przepisami odprowadza „podatek Belki” do swojego urzędu skarbowego zbiorczo za wszystkich Inwestorów, bez wskazywania poszczególnych nazwisk. Zbiorcza deklaracja PIT 8-AR za wszystkich Inwestorów składana jest przez Fundusz do swojego urzędu skarbowego raz do roku.

Nie. Dochody kapitałowe opodatkowane „podatkiem Belki” nie łączą się z pozostałymi dochodami. Oznacza to, że nie wykazuje się tego dochodu w swojej osobistej deklaracji podatkowej za rok (PIT roczny), zatem nie może on spowodować „przeskoczenia” do wyższego progu podatkowego.

Najnowszy Raport Funduszu za 2021 r.

W minionym roku polska gospodarka zaczęła poważnie odczuwać skutki wywołane pandemią COVID-19. Kraj musiał stawić czoła wysokiej inflacji oraz gwałtownym wzrostom stóp procentowych. Dzięki założeniom swojego modelu biznesowego, Fundusz Hipoteczny Yanok pozostał jednak odporny na pojawiające się zmiany rynkowe. Potwierdzeniem tego są wypracowane przez Fundusz w 2021 roku, najwyższe jak do tej pory, przychody ze sprzedaży w wysokości ponad 7,5 mln złotych.

Pobierz Raport

raport Funduszu Hipotecznego Yanok - Zarabiaj z nami

Raporty oraz Wyniki finansowe Funduszu Hipotecznego Yanok

raport Funduszu za 2021 rok

Raport za 2021 r.

W minionym roku polska gospodarka zaczęła poważnie odczuwać skutki wywołane pandemią COVID-19. Kraj musiał stawić czoła wysokiej inflacji oraz gwałtownym wzrostom stóp procentowych. Dzięki założeniom swojego modelu biznesowego, Fundusz Hipoteczny Yanok pozostał jednak odporny na pojawiające się zmiany rynkowe. Potwierdzeniem tego są wypracowane przez Fundusz w 2021 roku, najwyższe jak do tej pory, przychody ze sprzedaży w wysokości ponad 7,5 mln złotych.


Pobierz

...

Raport za
III kwartał 2021 r.

Na koniec września 2021 roku sytuację finansową Funduszu możemy określić jako bardzo dobrą, na co wskazują wzrostowe tendencje prezentowanych w Raporcie wskaźników oraz danych finansowych. Fundusz odnotował 27% wzrost sprzedaży w stosunku do kwartału ubiegłego. Zysk brutto wypracowany przez Fundusz w III kwartale 2021 roku wyniósł 935 448 zł 40 gr.


Pobierz

Raport II kwartał 2021 r.

Raport za
II kwartał 2021 r.

Raport Funduszu Hipotecznego Yanok za II kwartał 2021 r. stanowi jednocześnie specjalne wydanie rocznicowe związane z 6-leciem działalności firmy. Tym bardziej z wielką radością oddajemy go w Państwa ręce, mogąc po raz kolejny podzielić się naszymi sukcesami w realizacji założonych planów.


Pobierz

Zapoznaj się z naszymi wynikami finansowymi i raportami

Skontaktuj się z nami

Ola

Karolina Petruczenko-Nitychoruk
Specjalista ds. Inwestycji

karolina.petruczenko@yanokhipoteczny.pl
667-141-082
Ola

Aleksandra Ziomek
Specjalista ds. Inwestycji

aleksandra.ziomek@yanokhipoteczny.pl
609-530-898
Olga

Olga Świstowska
Młodszy Specjalista ds. Inwestycji

olga.swistowska@yanokhipoteczny.pl
517-350-783
Prezes KRN Krzysztof

Krzysztof Janowski
Specjalista ds. Inwestycji

krzysztof@weksleinwestycyjne.pl
nieruchomości - zabezpieczenie

Przykładowe nieruchomości
stanowiące zabezpieczenie pożyczek

Każda z tych nieruchomości jest atrakcyjna, jej wartość została potwierdzona operatem szacunkowym zweryfikowanym przez lokalnego pośrednika nieruchomości w zakresie szacunkowego czasu sprzedaży za określoną kwotę w przypadku, gdyby Pożyczkobiorca nie spłacił w terminie pożyczki i konieczna byłaby egzekucja z nieruchomości.

Zobacz nieruchomości stanowiące zabezpieczenie