Zarząd Funduszu Hipotecznego Yanok informuje, że 1 grudnia 2021 r. uruchomione zostały 2 rentierskie oferty inwestorskie:

Roczna Rentierska Inwestycja w formie Umowy Inwestorskiej Yanok dla konsumentów.
Inwestycja z oprocentowaniem 5,04% w skali roku, z możliwością jednorazowego zainwestowania maksymalnie kwoty 50 000 zł. Inwestorów korzystających z Panelu Inwestora Yanok powyższy limit nie obowiązuje. Szczegóły dotyczące Rentierskiej Umowy Inwestorskiej Yanok 5,04% oraz formularz zamówienia są dostępne na stronie: www.yanokhipoteczny.pl/inwestycja-yanok/

Roczne Weksle Inwestycyjne Yanok dla Inwestorów niebędących konsumentami. 
Inwestycja z comiesięczną wypłatą zysków, z zyskiem odpowiadającym oprocentowaniu na poziomie 5,04% w skali roku. Limit zakupu wynosi 5 sztuk Weksli. Inwestorów korzystających z Panelu Inwestora limit nie obowiązuje. Szczegóły emisji oraz formularz zamówienia dostępne są na stronie: www.yanokhipoteczny.pl/weksle-inwestycyjne

Oferty obowiązują do 7 grudnia br.