Zarząd Funduszu Hipotecznego Yanok informuje, że dnia 3 stycznia 2019 r. Komisja Nadzoru Finansowego usunęła Fundusz Hipoteczny Yanok z listy ostrzeżeń publicznych KNF.

Wpis ten pojawił się 2 maja 2018 r.

Wątpliwości Komisji dotyczyły art. 171 Prawa Bankowego. Fundusz był świadom zagrożeń wynikających z nieprecyzyjnego sformułowania tego przepisu jeszcze na etapie tworzenia spółki. Fundusz zwrócił się wówczas z pytaniem o interpretację tego przepisu, właśnie do KNF. Niestety w kompetencjach Komisji Nadzoru Finansowego nie leży udzielanie porad, czy wyjaśnień. Mimo braku oficjalnej interpretacji Komisji Nadzoru Finansowego, Fundusz dokonał wówczas drobiazgowej analizy prawnej, dodatkowo opierając się o publikację KNF (ISBN 978-83-63380-24-3).

Okres, kiedy Fundusz był wpisany na listę ostrzeżeń publicznych spowodował spowolnienie rozwoju Funduszu i  wymagał  dodatkowych starań aby zapewnić bezpieczeństwo i komfort swoim Klientom.

Niemniej postępowanie wyjaśniające przed Prokuraturą, a następnie przed Sądem potwierdziło właściwe rozumienie przez Fundusz zakresu art. 171 Prawa Bankowego.

Zarząd uważa że każda firma działająca w branży finansowej powinna zostać w podobny sposób zweryfikowana. Mimo wątpliwości jakie pojawiły się u Klientów i Kontrahentów Funduszu w tamtym czasie, cała procedura weryfikacji zainicjowana wpisem Komisji Nadzoru Finansowego okazała się bardzo korzystna dla Funduszu i w ogromny sposób zwiększyła wiarygodność Funduszu Hipotecznego Yanok.

Przejdź do pełnej oferty Weksli Inwestycyjnych