Zapytanie Weksle Inwestycyjne

Złożenie wstępnego zamówienia Weksli nie zobowiązuje do zawarcia umowy nabycia Weksli przez Zamawiającego ani Fundusz do emisji Weksli

Ilość nabywanych Weksli Inwestycyjnych 3 letnich po 10.000 zł
Łączna kwota inwestycji: 10 000,00 zł
Wybierz częstotliwość wypłaty odsetek:
Wypłata zysku Kwota pojedynczej wypłaty Łącznie zysku rocznie Łącznie zysku po 3 latach Zysk z inwestycji w Weksle
Co miesiąc
Weksle dostępne wyłącznie w określonych emisjach
50 zł x 36 wypłat 600 zł 1800 zł Odpowiadający 6% w skali roku
Co kwartał 200 zł x 12 wypłat 800 zł 2400 zł Odpowiadający 8% w skali roku
Co rok 1000 zł x 3 wypłaty 1000 zł 3000 zł Odpowiadający 10% w skali roku

Zapisz się na informację o dostępnych wekslach, emisjach i promocjach.

Zapisz się na informację o dostępnych wekslach, emisjach i promocjach.

Podsumowanie zamówienia:

Ilość zamówionych Weksli 3-letnich za 10.000 zł:
1
Łączna kwota inwestycji:
10 000,00 zł
Wybrana częstotliwość odsetek:
Co miesiąc
Wysokość zysku za 3-letnie Weksle:
1800 zł
Wysokość zysku rocznego:
600 zł
Wysokość pojedynczej wypłaty zysków:
50 zł x 36 wypłat

Złożenie wstępnego zamówienia Weksli nie zobowiązuje do zawarcia umowy nabycia Weksli przez Zamawiającego ani Fundusz do emisji Weksli

Po otrzymaniu wstępnego zamówienia, w ciągu 2 dni rocboczych Fundusz wyśle na wskazany przez Zamawiającego adres mailowy informacje w jaki sposób wypełnić wiążące zamówienie nabycia Weksli Inwestycyjnych oraz wskaże numer rachnuku bankowego na który należy dokonać wpłaty za zakupione Weksle.