Masz pytania? Zadzwoń

Adrianna Stachura
Adrianna Stachura
663 875 024

WNIOSEK WSTĘPNY

WERSJA 1.0 z roku 2019

Niekompletny lub wypełniony nieprawidłowo Wniosek Wstępny nie będzie rozpatrywany.

(Każda pozycja we Wniosku musi być uzupełniona, w przypadku, gdy nie odnosi się do sytuacji Wnioskodawcy należy wpisać ,,nie dotyczy’’.)

W celu przyspieszenia procedury weryfikacji, do niniejszego Wniosku prosimy o dołączenie:


  • operatu szacunkowego, jeżeli istnieje (data wykonania nie ma znaczenia)
  • Operat szacunkowy w formcie PDF

  • zdjęć nieruchomości (zdjęcia wnętrza i na zewnątrz)
  • Proszę wybrać maksymalnie 10 zdjęć w formacie JPG lub PNG


1
2
3
INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKOWANEJ POŻYCZKI

WNIOSKOWANA KWOTA I CEL POŻYCZKI

Proszę wpisywać wyłącznie wartości liczbowe

Wnioskowana kwota: 50 000


WNIOSKOWANY SPOSÓB SPŁATY POŻYCZKI

Proszę wpisywać wyłącznie wartości liczbowe
Proszę wpisywać wyłącznie wartości liczbowe
Proszę wpisywać wyłącznie wartości liczbowe
Proszę wpisywać wyłącznie wartości liczbowe
Preferencje dotyczące sposobu spłaty pożyczki:

UWAGA! Sposób spłaty wyłącznie dla pożyczek do 300.000 zł

Wnioskowany czas trwania pożyczki:
(w przypadku raty balonowej maksymalnie 12 miesięcy)

DANE NIERUCHOMOŚCI NA ZABEZPIECZENIE

Rodzaj nieruchomości
(można zaznaczyć wiecej niż jedną opcję)
Proszę wpisywać wyłącznie wartości liczbowe

Szacunkowa wartość:Szczegółowe informacje o nieruchomości, które ma stanowić zabezpieczenie wnioskowanej pożyczki


DANE FIRMY SKŁADAJĄCEJ WNIOSEK

DANE FIRMY WNIOSKUJĄCEJ O POŻYCZKĘ

DANE OSOBY SKŁADAJĄCEJ WNIOSEK W IMIENIU FIRMY

Na podstawie niniejszego Wniosku Wstępnego, Dział Analiz Funduszu Hipotecznego Yanok odrzuci Wniosek lub zakwalifikuje go do dalszego procedowania.

  • W przypadku wniosków do 500 tys zł w ciągu 2 dni roboczych
  • W przypadku wniosków od 500 tys zł do 1 mln zł w ciągu 5 dni roboczych
  • W przypadku wniosków powyżej 1 mln zł w ciągu 10 dni roboczych