Masz pytania? Zadzwoń

Adrianna Stachura
Adrianna Stachura
663 875 024

WNIOSEK WSTĘPNY

WERSJA 1.0 z roku 2019
1
2
3
Dane Personalne

DANE FIRMY WNIOSKUJĄCEJ O POŻYCZKĘ

DANE OSOBY SKŁADAJĄCEJ WNIOSEK


Wnioskowana kwota i cel pożyczki

WNIOSKOWANA KWOTA I CEL POŻYCZKI

Czas trwania pożyczki
(w przypadku raty balonowej maksymalnie 12 miesięcy)

SPŁATA POŻYCZKI

Sposób spłaty pożyczki

DANE NIERUCHOMOŚCI NA ZABEZPIECZENIE

Rodzaj nieruchomości


Dane dotyczące nieruchomości

Na podstawie niniejszego Wniosku Wstępnego, Dział Analiz Funduszu Hipotecznego Yanok odrzuci Wniosek lub zakwalifikuje go do dalszego procedowania.

  • W przypadku wniosków do 500 tys zł w ciągu 2 dni roboczych
  • W przypadku wniosków od 500 tyszłdo 1 mlnzł w ciągu 5 dni roboczych
  • W przypadku wniosków powyżej 1 mlnzłw ciągu 10 dni roboczych