Wniosek Wstępny o Pożyczkę Hipoteczną Ratalną

WERSJA 1.0 z 2020 roku

Do dwóch dni roboczych otrzymasz odpowiedź dotyczącą nadesłanego Wniosku Wstępnego
Wszystkie pozycje we wniosku muszą być uzupełnione
Wniosek Wstępny został prawidłowo wysłany Na wprowadzony adres mailowy wyślemy potwierdzenie.
Wystąpił nieoczekiwany błąd podczas wysyłania wniosku. Prosimy spróbować ponownie.

Wnioskowana kwota, cel pożyczki i spłata

Kwota pożyczki
Potrzebujesz większej kwoty? Dla nas to nie problem. Zapoznaj się z ofertą pożyczki ze spłatą na koniec trwania umowy. Finansowanie nawet do 10 mln zł.
Prosimy o zaznaczenie celu pożyczki
Cel pożyczki (można wybrać więcej niż jedną opcję)

Prosimy o zaznaczenie źródła spłaty pożyczki
Planowane źródło spłaty pożyczki (można wybrać więcej niż jedną opcję)

Wnioskowany czas trwania pożyczki

Dane finansowe firmy składającej wniosek

Przybliżone obroty za ostatni pełny rok

Przybliżone dochody za ostatni pełny rok

Dokumenty finansowe (pole nieobowiązkowe)

Załączenie dokumentów finansowych (np. bilans, KPiR, RZiS) znacznie przyspieszy procedowanie wniosku.
Prosimy o przesłanie plików w formacie .pdf.

Prosimy o dołączenie operatu w formacie .pdf

przeciągnij plik
lub kliknij aby dodać

Dane nieruchomości pod zabezpieczenie Pożyczki Ratalnej

Rodzaj nieruchomości na zabezpieczenie

Operat szacunkowy (pole nieobowiązkowe)

Załączenie operatu szacunkowego znacznie przyspieszy proces uzupełniania wniosku.
Prosimy o przesłanie pliku w formacie .pdf.

Prosimy o dołączenie operatu w formacie .pdf

Prosimy o dołączenie operatu szacunkowego

przeciągnij plik
lub kliknij aby dodać

Adres nieruchomości

Ulica

Numer domu / Numer lokalu

Kod pocztowy

Miejscowość

Numer Księgi Wieczystej

Powierzchnia [m2]

Szacunkowa wartość nieruchomości według wiedzy Wnioskodawcy


Dodatkowe zabezpieczenie

Dane firmy wnioskującej o Pożyczkę Ratalną

Nazwa firmy

NIP

Ulica

Numer domu / Numer lokalu

Kod pocztowy

Miejscowość


Forma prowadzenia działalności

Podstawowy przedmiot działalności (według faktycznie prowadzonej)


Dane osoby składającej wniosek

Imię i nazwisko

Funkcja pełniona w firmie

Telefon kontaktowy

Prosimy o podanie adresu e-mail w prawidłowym formacie

Adres e-mail

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest obowiązkowa