Wniosek Wstępny
o finansowanie inwestycji deweloperskiej

WERSJA 1.0 z 2021 roku

Do dwóch dni roboczych otrzymasz odpowiedź dotyczącą nadesłanego Wniosku Wstępnego
Wszystkie pozycje we wniosku muszą być uzupełnione
Wniosek Wstępny został prawidłowo wysłany Na wprowadzony adres mailowy wyślemy potwierdzenie.
Wystąpił nieoczekiwany błąd podczas wysyłania wniosku. Prosimy spróbować ponownie.

Wnioskowana kwota, cel pożyczki i spłata

Kwota pożyczki
Prosimy o zaznaczenie celu pożyczki
Cel pożyczki (można wybrać więcej niż jedną opcję)

Prosimy o zaznaczenie źródła spłaty pożyczki
Planowane źródło spłaty pożyczki (można wybrać więcej niż jedną opcję)

Preferencje dotyczące spłaty
Wnioskowany czas trwania pożyczki

Dane finansowe firmy składającej wniosek

Przybliżone obroty za ostatni pełny rok

Przybliżone dochody za ostatni pełny rok

Dokumenty finansowe (pole nieobowiązkowe)

Załączenie dokumentów finansowych (np. bilans, KPiR, RZiS) znacznie przyspieszy procedowanie wniosku.
Prosimy o przesłanie plików w formacie .pdf.

Prosimy o dołączenie operatu w formacie .pdf

przeciągnij plik
lub kliknij aby dodać

Dane nieruchomości pod zabezpieczenie Pożyczki dla Deweloperów

Rodzaj nieruchomości na zabezpieczenie
Wybierz jedną z poniższych opcji, a następnie wypełnij pozostałe informacje dotyczące nieruchomości

Wybierz jedną z poniższych opcji

Mam operat
szacunkowy
Nie mam operatu
szacunkowego
Operat szacunkowy

Załączenie operatu szacunkowego znacznie przyspieszy proces uzupełniania wniosku.
Prosimy o przesłanie pliku w formacie .pdf.

Prosimy o dołączenie operatu w formacie .pdf

przeciągnij plik
lub kliknij aby dodać

Adres nieruchomości na zabezpieczenie

Ulica

Numer domu / Numer lokalu

Kod pocztowy

Miejscowość

Numer Księgi Wieczystej

Powierzchnia [m2]

Szacunkowa wartość nieruchomości przedstawionych pod zabezpieczenie pożyczki według wiedzy Wnioskodawcy


Dodatkowe zabezpieczenie

Dane firmy wnioskującej o Pożyczkę dla Deweloperów

Nazwa firmy

NIP

Ulica

Numer domu / Numer lokalu

Kod pocztowy

Miejscowość


Forma prowadzenia działalności

Podstawowy przedmiot działalności (według faktycznie prowadzonej)


Dane osoby składającej wniosek

Imię i nazwisko

Funkcja pełniona w firmie

Telefon kontaktowy

Prosimy o podanie adresu e-mail w prawidłowym formacie

Adres e-mail

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest obowiązkowa