Wniosek Wstępny o Pożyczkę Hipoteczną

WERSJA 3.0 z 2020 roku

Możesz również pobrać wniosek w wersji PDF, uzupełnić go ręcznie i przesłać do nas jego skany lub zdjęcia

1 Wnioskowana kwota, cel pożyczki i spłata
2 Dane nieruchomości
3 Dane osoby składającej wniosek
Wszystkie pozycje we wniosku muszą być uzupełnione
Wniosek Wstępny został prawidłowo wysłany Na wprowadzony adres mailowy wyślemy potwierdzenie.
Wystąpił nieoczekiwany błąd podczas wysyłania wniosku. Prosimy spróbować ponownie.
Do dwóch dni roboczych otrzymasz odpowiedź dotyczącą nadesłanego Wniosku Wstępnego
Kwota pożyczki
Cel pożyczki (można wybrać więcej niż jedną opcję)

Planowane źródło spłaty pożyczki (można wybrać więcej niż jedną opcję)

Preferencje dotyczące spłaty

Wnioskowany czas trwania pożyczki

Dane finansowe

Przybliżone przychody z działalności gospodarczej za ostatnie 12 miesięcy

Przybliżone dochody z działalności gospodarczej za ostatnie 12 miesięcy

Przybliżone przychody za okres do momentu złożenia wniosku

Rodzaj nieruchomości

Wybierz rodzaj nieruchomości pod zabezpieczenie

Rodzaj nieruchomości na zabezpieczenie (można wybrać więcej niż jedną opcję)

Łączna wartość wszystkich nieruchomości pod zabezpieczenie według Wnioskodawcy

karta mieszkania

Wybierz jedną z poniższych opcji, a następnie wypełnij pozostałe informacje dotyczące nieruchomości

Wybierz jedną z poniższych opcji

Mam operat
szacunkowy
Nie mam operatu
szacunkowego

Informacja dodatkowa

Załączenie operatu szacunkowego znacznie przyspieszy proces uzupełniania wniosku.
Prosimy o przesłanie pliku w formacie .pdf.

Prosimy o dołączenie operatu w formacie .pdf

Prosimy o dołączenie operatu szacunkowego

przeciągnij plik
lub kliknij aby dodać

Numer Księgi Wieczystej

Szacunkowa wartość nieruchomości według wiedzy Wnioskodawcy

Informacje dotyczące mieszkania

Adres nieruchomości

Ulica

Numer domu / Numer lokalu

Kod pocztowy

Miejscowość


Powierzchnia użytkowa [m2]

Liczba pokoi

Piętro i liczba kondygnacji

z

Dodatkowe powierzchnie przynależne (można wybrać więcej niż jedną opcję)

Standard mieszkania

Liczba zameldowanych osób

Liczba zamieszkałych osób

Informacje dotyczące budynku, w którym znajduje się mieszkanie

Rodzaj budynku, w którym znajduje się mieszkanie

Informacje dotyczące otoczenia budynku

Zalety otoczenia nieruchomości (można wybrać więcej niż jedną opcję)

Dodaj kolejną nieruchomość

karta domu

Wybierz jedną z poniższych opcji, a następnie wypełnij pozostałe informacje dotyczące nieruchomości

Wybierz jedną z poniższych opcji

Mam operat
szacunkowy
Nie mam operatu
szacunkowego

Informacja dodatkowa

Załączenie operatu szacunkowego znacznie przyspieszy proces uzupełniania wniosku.
Prosimy o przesłanie pliku w formacie .pdf.

Prosimy o dołączenie operatu w formacie .pdf

Prosimy o dołączenie operatu szacunkowego

przeciągnij plik
lub kliknij aby dodać

Numer Księgi Wieczystej

Szacunkowa wartość nieruchomości według wiedzy Wnioskodawcy

Informacje dotyczące domu

Adres nieruchomości

Ulica

Numer domu / Numer lokalu

Kod pocztowy

Miejscowość


Powierzchnia użytkowa [m2]

Liczba kondygnacji

Liczba pokoi

Liczba łazienek

Typ domu

Dodatkowe powierzchnie przynależne (można wybrać więcej niż jedną opcję)

Liczba zameldowanych osób

Liczba zamieszkałych osób

Informacje dotyczące działki na której posadowiony jest dom

Powierzchnia działki w m²

Kształt działki

Numer działki

Numer obrębu

Typ działki

Rodzaj nawierzchni drogi dojazdowej do posesji

Sąsiedztwo (można wybrać więcej niż jedną opcję)

Dodaj kolejną nieruchomość

karta działki

Wybierz jedną z poniższych opcji, a następnie wypełnij pozostałe informacje dotyczące nieruchomości

Wybierz jedną z poniższych opcji

Mam operat
szacunkowy
Nie mam operatu
szacunkowego

Informacja dodatkowa

Załączenie operatu szacunkowego znacznie przyspieszy proces uzupełniania wniosku.
Prosimy o przesłanie pliku w formacie .pdf.

Prosimy o dołączenie operatu w formacie .pdf

Prosimy o dołączenie operatu szacunkowego

przeciągnij plik
lub kliknij aby dodać

Numer Księgi Wieczystej

Szacunkowa wartość nieruchomości według wiedzy Wnioskodawcy

Informacje dotyczące działki

Adres nieruchomości

Ulica

Numer domu / Numer lokalu

Kod pocztowy

Miejscowość


Powierzchnia działki w m2

Kształt działki

Przybliżone wymiary działki [m]

X

Numer działki

Numer obrębu

Typ działki

Uzbrojenie działki (można wybrać więcej niż jedną opcję)

Kanalizacja

Droga dojazdowa

Rodzaj nawierzchni drogi dojazdowej

Sąsiedztwo (można wybrać więcej niż jedną opcję)

Zagospodarowanie działki (można wybrać więcej niż jedną opcję)

Informacja o statusie budowlanym działki (można wybrać więcej niż jedną opcję)

Dodaj kolejną nieruchomość

karta lokalu użytkowego

Wybierz jedną z poniższych opcji, a następnie wypełnij pozostałe informacje dotyczące nieruchomości

Wybierz jedną z poniższych opcji

Mam operat
szacunkowy
Nie mam operatu
szacunkowego

Informacja dodatkowa

Załączenie operatu szacunkowego znacznie przyspieszy proces uzupełniania wniosku.
Prosimy o przesłanie pliku w formacie .pdf.

Prosimy o dołączenie operatu w formacie .pdf

Prosimy o dołączenie operatu szacunkowego

przeciągnij plik
lub kliknij aby dodać

Numer Księgi Wieczystej

Szacunkowa wartość nieruchomości według wiedzy Wnioskodawcy

Informacje dotyczące lokalu

Adres nieruchomości

Ulica

Numer domu / Numer lokalu

Kod pocztowy

Miejscowość


Powierzchnia lokalu w m2

Obecny charakter przeznaczenia lokalu

Jaka działalność obecnie jest prowadzona w lokalu

Podjazdy (można wybrać więcej niż jedną opcję)

Ogrzewanie

Stan lokalu

Ciepła woda użytkowa

Informacje dotyczące budynku w którym znajduje się lokal użytkowy

Skomunikowanie nieruchomości (można wybrać więcej niż jedną opcję)

Sąsiedztwo (można wybrać więcej niż jedną opcję)

Stan budynku

Winda

Szczegółowy opis budynku

Dodaj kolejną nieruchomość

karta inwestycji deweloperskiej

Numer Księgi Wieczystej

Szacunkowa wartość nieruchomości według wiedzy Wnioskodawcy

Adres nieruchomości

Ulica

Numer domu / Numer lokalu

Kod pocztowy

Miejscowość


Budowa obiektu o przeznaczeniu

Data uzyskania pozwolenia na budowę

Zakres zrealizowanych prac (można wybrać więcej niż jedną opcję)

Planowana sprzedaż nieruchomości w stanie

Przybliżona data oddania do użytkowania

Działania marketingowe w zakresie sprzedaży obiektu

Doświadczenie w podobnych inwestycjach
(nazwy inwestycji lub adresy stron internetowych)

Sprzedaż nieruchomości

Dodaj kolejną nieruchomość

karta innej nieruchomości

Wybierz jedną z poniższych opcji, a następnie wypełnij pozostałe informacje dotyczące nieruchomości

Wybierz jedną z poniższych opcji

Mam operat
szacunkowy
Nie mam operatu
szacunkowego

Informacja dodatkowa

Załączenie operatu szacunkowego znacznie przyspieszy proces uzupełniania wniosku.
Prosimy o przesłanie pliku w formacie .pdf.

Prosimy o dołączenie operatu w formacie .pdf

Prosimy o dołączenie operatu szacunkowego

przeciągnij plik
lub kliknij aby dodać

Adres nieruchomości

Ulica

Numer domu / Numer lokalu

Kod pocztowy

Miejscowość


Szczegółowy opis nieruchomości

Dodaj kolejną nieruchomość

Dane firmy wnioskującej o pożyczkę

Nazwa firmy

NIP

Adres firmy

Ulica

Numer domu / Numer lokalu

Kod pocztowy

Miejscowość


Forma prowadzenia działalności

Podstawowy przedmiot działalności (według faktycznie prowadzonej)

Adres firmowej strony www / fb

Dane osoby składającej wniosek

Imię i nazwisko

Funkcja pełniona w firmie

Telefon kontaktowy

Adres e-mail
Prosimy o podanie adresu e-mail w prawidłowym formacie

Informacja dodatkowa

W celu przyspieszenia procedury weryfikacji, do niniejszego Wniosku możesz dołączyć wyraźne zdjęcia nieruchomości (wnętrza i na zewnątrz) w formacie .jpg lub .png.

Prosimy o dołączenie zdjęć w formacie .jpg lub .png

przeciągnij plik
lub kliknij aby dodać

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest obowiązkowa