Porównanie inwestycji

Przesuń suwak aby wybrać kwotę inwestycji
Łączna kwota inwestycji: 10 000
Zysk z weksli 10 %
Wypłata zysków: Raz w roku
Zysk z weksli 8 %
Wypłata zysków: Co kwartał
Zysk z weksli 6 %
Wypłata zysków: Co miesiąc
Średni zysk z wynajmu długoterminowego 5,1% (wg. prnews.pl)
Próg wejscia 200 tys. zł
Zysk z lokat 2,2%
Wypłata zysku na koniec inwestycji
3000 zł 2400 zł 1800 zł 1530 zł 660 zł
Niedostępne
Weksle dostępne wyłącznie w emisjach od 1 do 7 dnia każdego miesiąca
Zapisz się na informację o dostępnych emisjach Weksli 6%.

Podsumowanie zamówienia:

Ilość zamówionych Weksli 3-letnich za 10.000 zł:
1
Łączna kwota inwestycji:
10 000,00 zł
Wybrana częstotliwość odsetek:
Co miesiąc
Wysokość zysku za 3-letnie Weksle:
1800 zł
Wysokość zysku rocznego:
600 zł
Wysokość pojedynczej wypłaty zysków:
50 zł x 36 wypłat

Twoje dane są bezpieczne. Złóż zamówienie online lub skontaktuj się z nami, aby dokonać zakupu weksli pocztą tradycyjną.

tel. 667 141 082
mail: weksle@yanokhipoteczny.pl

Po 3 latach inwestor otrzymuje zwrot wpłaconego kapitału.
Złożenie wstępnego zamówienia Weksli nie zobowiązuje do zawarcia umowy nabycia Weksli przez Zamawiającego ani Fundusz do emisji Weksli

Po otrzymaniu wstępnego zamówienia, w ciągu 2 dni rocboczych Fundusz wyśle na wskazany przez Zamawiającego adres mailowy informacje w jaki sposób wypełnić wiążące zamówienie nabycia Weksli Inwestycyjnych oraz wskaże numer rachnuku bankowego na który należy dokonać wpłaty za zakupione Weksle.

PROMOCYJNA EMISJA WEKSLI „10% cokwartalnie wypłacane"
Minimalna wartość inwestycji 100 000 zł
Zapisy i wypłaty na emisję promocyjną od 13.08.2019 do 30.08.2019