Kalkulator inwestycji w Weksle Nieruchomościowe

Podsumowanie wstępnego zamówienia Weksli Inwestycyjnych:

Złożenie wstępnego zamówienia nie zobowiązuje Zamawiającego do nabycia Weksli.
Złóż zamówienie online lub skontaktuj się z nami, aby dokonać zakupu weksli pocztą tradycyjną.

Sprawdź ile możesz zyskać

Przesuń suwak aby wybrać kwotę inwestycji

Łączna kwota planowanej inwestycji: 10 000

 • Odpowiada oprocentowaniu w skali roku: 10%
 • Wypłata zysku: raz w roku
 • Łącznie zysku rocznie: 1 000 zł
 • Łączna wysokość zysku po 3 latach:
  3 000 zł
 • Odpowiada oprocentowaniu w skali roku: 8%
 • Wypłata zysku: co kwartał
 • Łącznie zysku rocznie: 800 zł
 • Łączna wysokość zysku po 3 latach:
  2 400 zł
 • Odpowiada oprocentowaniu w skali roku: 6%
 • Wypłata zysku: co miesiąc
 • Łącznie zysku rocznie: 600 zł
 • Łączna wysokość zysku po 3 latach:
  1 800 zł
(Weksle dostępne wyłącznie w określonych emisjach od 1 do 7 dnia każdego miesiąca)
Zapisz się na informację o dostępnych wekslach, emisjach i promocjach.

TERMINARZ CZĘŚCIOWEGO I CAŁKOWITEGO WYKUPU WEKSLA

Data Kwota
1 data wypłaty 1 000 zł
2 data wypłaty 1 000 zł
3 data wypłaty
Zwrot kapitału
1 000 zł
1 000 zł

TERMINARZ CZĘŚCIOWEGO I CAŁKOWITEGO WYKUPU WEKSLA

Data Kwota
1 data wypłaty 400 zł
2 data wypłaty 400 zł
3 data wypłaty 400 zł
4 data wypłaty 400 zł
5 data wypłaty 400 zł
6 data wypłaty 400 zł
7 data wypłaty 400 zł
8 data wypłaty 400 zł
9 data wypłaty 400 zł
10 data wypłaty 400 zł
11 data wypłaty 400 zł
12 data wypłaty
Zwrot wpłaconego kapitału
400 zł
400 zł

TERMINARZ CZĘŚCIOWEGO I CAŁKOWITEGO WYKUPU WEKSLA

Data Kwota
1 data wypłaty 50 zł
2 data wypłaty 50 zł
3 data wypłaty 50 zł
4 data wypłaty 50 zł
5 data wypłaty 50 zł
6 data wypłaty 50 zł
7 data wypłaty 50 zł
8 data wypłaty 50 zł
9 data wypłaty 50 zł
10 data wypłaty 50 zł
11 data wypłaty 50 zł
12 data wypłaty 50 zł
13 data wypłaty 50 zł
14 data wypłaty 50 zł
15 data wypłaty 50 zł
16 data wypłaty 50 zł
17 data wypłaty 50 zł
18 data wypłaty 50 zł
19 data wypłaty 50 zł
20 data wypłaty 50 zł
21 data wypłaty 50 zł
22 data wypłaty 50 zł
23 data wypłaty 50 zł
24 data wypłaty 50 zł
25 data wypłaty 50 zł
26 data wypłaty 50 zł
27 data wypłaty 50 zł
28 data wypłaty 50 zł
29 data wypłaty 50 zł
30 data wypłaty 50 zł
31 data wypłaty 50 zł
32 data wypłaty 50 zł
33 data wypłaty 50 zł
34 data wypłaty 50 zł
35 data wypłaty 50 zł
36 data wypłaty
Zwrot wpłaconego kapitału
50 zł
10 000 zł
 • Łączna kwota inwestycji: 10 000 zł
 • Wybrana częstotliwość odsetek: co miesiąc
 • Wysokość zysku rocznego: 1 800 zł
 • Łączna wysokość zysku po 3 latach: 1 800 zł
 • Po 3 latach Inwestor otrzymuje zwrot wpłaconego kapitału: 10 000 zł

Masz pytania? Zadzwoń

Krzysztof Janowski
Krzysztof Janowski
tel. 602 414 065
Konsultant ds. dużych kontraktów
Karolina Petruczenko
Karolina Petruczenko
tel. 667 141 082

Najczęściej zadawane pytania / Inwestycje

1Co to jest weksel?
Weksel jest to papier wartościowy wystawiony zgodnie z ustawą z dnia 28 kwietnia 1936 roku
2Co to jest weksel inwestycyjny?
Jest to weksel własny wystawcy, pełniący funkcję kredytową, zawierający bezwarunkowe przyrzeczenie zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej w oznaczonym terminie oznaczonej osobie.
3Jakie są formy inwestycji w Fundusz Hipoteczny Yanok?
Inwestycja w Fundusz to atrakcyjna i niezwykle bezpieczna forma lokowania środków. Inwestor może zainwestować kapitał poprzez nabycie Weksli Inwestycyjnych Nieruchomościowych.

Inwestor może dokonać wyboru pomiędzy trzema rodzajami Weksli:
 • z oprocentowaniem odpowiadającym 10% w skali roku z coroczną wypłatą zysków oraz zwrotem zainwestowanego kapitału po 3 latach;
 • z oprocentowaniem odpowiadającym 8% w skali roku z cokwartalną wypłatą zysków oraz zwrotem zainwestowanego kapitału po 3 latach;
 • z oprocentowaniem odpowiadającym 6 % w skali roku z comiesięczną wypłatą zysków oraz zwrotem zainwestowanego kapitału po 3 latach;
4Którą formę inwestycji w Fundusz wybrać? Co jest lepsze?
Wszystkie środki pochodzące od Inwestorów indywidualnych Fundusz przeznacza na udzielanie pożyczek hipotecznych zabezpieczonych atrakcyjną nieruchomością o wartości dwukrotnie przewyższającą wysokość pożyczki.

Zatem każda złotówka zainwestowana przez Inwestora w Fundusz ma pokrycie w 2 złotych atrakcyjnej nieruchomości. Taki stosunek wartości nieruchomości do wartości zainwestowanych środków daje Inwestorowi optymalny poziom bezpieczeństwa i gwarancji zwrotu kapitału. Wyboru rodzaju Weksla Inwestycyjnego dokonuje Inwestor. Wybór ten jest uzależniony od osobistych preferencji każdego z Inwestorów, w zależności od indywidualnej kalkulacji wysokości oprocentowania rocznego w stosunku do częstotliwości wypłaty zysków w trakcie trwania inwestycji.
5Na co są przeznaczane zainwestowane pieniądze?
Środki pochodzące od inwestorów służą Funduszowi do udzielania krótkoterminowych pożyczek hipotecznych. Każda nieruchomość, która zabezpiecza pożyczkę starannie badana jest przez Dział analiz Funduszu przy wsparciu narzędzi statystycznych i analitycznych udziałowca Funduszu, KRN Media. Nieruchomość i pożyczkobiorca badani są również przez Dział prawny Funduszu oraz Departament ryzyka. Dzięki tym zabiegom, Inwestor ma pewność że zainwestowane przez niego pieniądze są lokowane w atrakcyjne nieruchomości.
6Jak rozpocząć inwestycję?
Aby rozpocząć inwestycję wystarczy kontakt telefoniczny pod numer 663 875 104 lub mail na adres inwestycje@yanokhipoteczny.pl lub wypełnienie on-line formularza Wstępnego zamówienia Weksli tutaj
W dalszej kolejności, pracownik Funduszu wysyła na wskazany adres mailowy Arkusz Zamówienia i Danych Osobowych, który należy wypełnić odręcznie oraz przesłać drogą mailową skan lub wysłać dokument pocztą tradycyjną. W Arkuszu Zamówienia wskazane jest konto bankowe na które należy dokonać wpłaty tytułem nabycia Weksli.

Dokument Weksla wystawiany jest z datą zaksięgowania przelewu na koncie Funduszu. Fundusz nie przyjmuje wpłat gotówkowych.
7 Czy inwestycja w Fundusz jest bezpieczna?
Każda inwestycja (nawet w lokaty bankowe czy obligacje skarbowe) niesie za sobą ryzyko. Sekretem wytrawnych Inwestorów jest znalezienie inwestycji o nominalnym ryzyku przy maksymalnej opłacalności. Takie właśnie inwestycje oferuje Fundusz Hipoteczny Yanok. Gwarantem bezpieczeństwa zainwestowanych środków jest cel na który Fundusz przeznacza środki od Inwestorów – czyli na udzielanie pożyczek hipotecznych zabezpieczonych atrakcyjnymi nieruchomościami. Odsetki dla Inwestorów obsługiwane są z odsetek pochodzących od pożyczkobiorców, a zwrot zainwestowanego kapitału ze spłat pożyczek hipotecznych.
8 W jaki sposób następuje zwrot kapitału?
Po zakończeniu inwestycji w Fundusz, zwrot kapitału następuje na wskazane przez Inwestora konto bankowe. Inwestor może pod koniec trwania swojej inwestycji zadecydować o jej przedłużeniu (tzw. rolowanie) i zainwestować swój kapitał ponownie.
9Jak wypłacane są odsetki i jak często?
Odsetki wypłacane są na rzecz Inwestorów co miesiąc, co kwartał lub co rok. Inwestor może wskazać inny numer konta bankowego lub inną osobę do wypłaty odsetek niż konto na zwrot zainwestowanego kapitału.
10Kto i kiedy odprowadza tzw. podatek Belki?
Podatek od dochodów kapitałowych od zysku z Weksli odprowadzany jest przez Fundusz po 3 latach po dokonaniu pełnego wykupu Weksla (zwrot zainwestowanego kapitału + zyski wypłacane w trakcie trwania inwestycji).
Inwestor NIE UWZGLĘDNIA dochodów od odsetek w swoim rozliczeniu PIT! Inwestycje w Fundusz nie wymagają rozliczeń z Urzędem Skarbowym Inwestora. Odsetki od inwestycji w Fundusz płacone są bez obsługi Inwestora przez Fundusz Hipoteczny Yanok, który odprowadza podatek ryczałtem do US za każdego Inwestora.
11Jaka jest minimalna kwota inwestycji?
Minimalna kwota inwestycji w Fundusz wynosi 10.000 zł.
12Czy weksel jest lepszy od innych papierów wartościowych?
Weksla nie można porównywać z dochodowymi czy spekulacyjnymi papierami wartościowymi typu akcje, certyfikaty, czy opcje. Można go porównywać z innym papierem dłużnym, jakim jest obligacja. Bez wątpienia weksel jest niezwykle prostym dokumentem w porównaniu z obligacją, która podlega licznym i skomplikowanym regulacjom. Przede wszystkim właściciel weksla sam o swoich prawach decyduje, a obligatariusz jest zawsze tylko jednym z wielu w ramach emisji danej serii. Weksel jest bezpośrednim zobowiązaniem wystawcy, podczas gdy obligacja tylko pośrednim. Znamienne jest to, że obligacje często mają dodatkowe zabezpieczenia w postaci właśnie weksli. Porównanie jest jasne.
13Po co Fundusz emituje weksel?
Fundusz Hipoteczny Yanok profesjonalnie udziela firmom krótkoterminowych pożyczek hipotecznych. Poza licznymi innymi zabezpieczeniami, podstawowym zabezpieczeniem jest hipoteka na nieruchomości. Wysokość pożyczki nie przekracza połowy wartości nieruchomości. Stąd, można twierdzić, że pieniądze Inwestora Wekslowego są podwójnie zabezpieczone. Pieniądze ze zbycia weksli służą Funduszowi do działań związanych z udzielaniem tych pożyczek. Więcej informacji można wyczytać ze strony www.yanokhipoteczny.pl lub uzyskać bezpośrednio od Funduszu.
14Czy jest to zgodne z prawem?
Tak. Wystawianie weksli własnych, jak ich nabywanie jest legalne i posiada swoje uregulowania wprost w przepisach. Główne regulacje to prawo wekslowe i kodeks cywilny. Wątpliwości może budzić art 171 ust1 Prawa bankowego, które ustala monopol banków na udzielanie pożyczek ze "zgromadzonych środków pieniężnych innych osób ...". Na szczęście sama Komisja Nadzoru Finansowego ( KNF) wyjaśnia we własnej publikacji z 2015 roku( ISBN 978-83-63380-24-3 ), że dozwolone do udzielania pożyczek jest użycie pieniędzy, które w sensie prawnym przeszły na własność Pożyczkodawcy. Takim przypadkiem są umowy pożyczek, sprzedaż obligacji, czy weksli. Niedozwolone jest udzielanie pożyczek z lokat, depozytów, czy kredytów bankowych.
15Czy to jest bezpieczna inwestycja?
Każda inwestycja niesie ze sobą jakieś ryzyko. Im bardziej spekulacyjna i nastawiona na szybkie i wysokie zwroty, tym większe jest jej ryzyko. Fundusz nie dokonuje spekulacyjnych działań, a udzielanie pożyczek hipotecznych dokonywane jest z zachowaniem daleko idącej ostrożności, zatem poziom ryzyka inwestycji w Weksle Inwestycyjne Funduszu jest określany jako niski. Fundusz udzielając pożyczek hipotecznych z pieniędzy pochodzących od Inwestorów, zabezpiecza się na atrakcyjnych, łatwozbywalnych nieruchomościach. Dodatkowo środki te mają zabezpieczenie na nieruchomościach o podwójnej wartości w stosunku do zainwestowanego kapitału.
16Czy to jest opłacalna inwestycja?
Jeśli odniesiemy ją do lokat bankowych czy obligacji skarbowych, to jest to inwestycja kilkukrotnie bardziej opłacalna. Podobnie wypada porównanie z inwestycjami bezpośrednio w nieruchomości, których stopy zwrotu wahają się w granicach 3-6% w skali roku i dodatkowo zwykle wymagają dużego zaangażowania czasowego i osobistego Inwestora. Jeśli jednak odniesiemy ją do ryzykownych inwestycji spekulacyjnych, mogących dać nadspodziewane dochody (ale możliwe są też i spektakularne straty), to weksle są przeciętnie dochodowe. Inwestycja w Weksle jest stabilną inwestycją o zrównoważonej dochodowości.
17Czy jest możliwe wyższe oprocentowanie?
Tak, choć Fundusz ma tu niestety dość ograniczone możliwości. Wyższy koszt pieniądza trzeba by zrekompensować droższymi pożyczkami. Takie warunki mogą zaakceptować jedynie pożyczkobiorcy zdeterminowani, będący w złej sytuacji. Wówczas wzrasta ryzyko braku spłaty pożyczki i konieczność dochodzenia roszczeń z zabezpieczeń, co mogłoby przenosić ryzyka na zdolność do obsługi Weksli.
18Czy można negocjować warunki?
W szczególności przy większych kwotach.
19Czy są możliwe inne nominały weksli?
Tak, mogą być wyższe, byleby były krotnością 10 000 zł. Np Inwestor chce nabyć 10 weksli, więc może wnioskować o jeden weksel o nominale 100 000 zł. Jest to bardziej praktyczne.
20Jaka kwota znajduje się na wekslu?
Kwota 10 000 zł wraz z oprocentowaniem. Na przykład dla Inwestycji 10 000 zł z oprocentowaniem 8% w skali roku i wypłatą odsetek co kwartał, kwota na wekslu, czyli suma wekslowa wynosi 12 400 zł.
21W jaki sposób nabyć weksel inwestycyjny?
Należy uzupełnić zamówienie w kalkulatorze, wybrać ilość i rodzaj Weksli (oprocentowanie, oraz częstotliwość wypłaty odsetek). W ten sposób tworzy się zamówienie, które należy wysłać po naciśnięciu pola „Wyślij wstępne zamówienie Weksli Inwestycyjnych Nieruchomościowych”. Fundusz, po otrzymaniu zamówienia, dokonuje sprawdzenia jego prawidłowości oraz analizuje aktualną sytuację popytu na pieniądze. Po pozytywnej weryfikacji Fundusz wysyła mailem potwierdzenie przyjęcia zamówienia, wysyła formularz danych osobowych Inwestora i wskazuje kwotę i konto do zapłaty. Po wpłynięciu pieniędzy na konto Fundusz sporządza Weksle i przygotowuje je do odbioru, bądź dostarcza kurierem. W przypadku opcji depozytowej Fundusz wysyła Certyfikat Depozytowy.
22Na czym polega usługa depozytu Weksli?
Fundusz może przechowywać na zlecenie Inwestora Weksle w swojej siedzibie w bezpieczny sposób. Ponieważ Weksle muszą być przedstawiane Funduszowi do wykupu, usługa ta może zaoszczędzić Inwestorowi przesyłanie lub osobiste przyjeżdżanie do Funduszu z każdym Wekslem. Przyjęcie do depozytu Fundusz potwierdza dokumentem o nazwie „Certyfikat Depozytowy”.
23Co to jest Certyfikat Depozytowy?
Certyfikat Depozytowy jest potwierdzeniem, że Fundusz przechowuje nabyte przez Inwestora Weksle i w jego imieniu w ustalonych na Wekslach terminach, przedstawia je do wykupu oraz dokonuje odpowiednich zapisów po każdym częściowym wykupie.
24Czy można Weksel przedłużyć, lub „rolować”?
Nie da się go przedłużyć. Weksel ma wpisaną datę płatności. Żadnych zmian na wekslu nie wolno robić, żeby nie stracił swojej ważności. Natomiast często zadowoleni Inwestorzy, po zakończeniu okresu inwestycyjnego w Weksle chcą przedłużyć swoją inwestycję. Jeśli wówczas Fundusz będzie miał do sprzedaży kolejne Weksle, to można je nabyć z zaliczeniem zwrotu pieniędzy z poprzednich Weksli. W języku finansistów nosi to nazwę „rolowania”.
25Kto i kiedy płaci podatek od zysków kapitałowych czyli tzw. „podatek Belki”?
Według aktualnego stanu podatkowego, jeśli Inwestorem Wekslowym jest osoba fizyczna, to podatek od zysków kapitałowych odprowadza do urzędu skarbowego Fundusz jako płatnik. Ponieważ prawo wekslowe nie pozwala na pomniejszenie wypłaty sumy wekslowej, Inwestor musi przesłać z góry kwotę podatku na rzecz Funduszu jako płatnika. Dochody te na szczęście nie łączą się z pozostałymi dochodami, przez co nie podnoszą stawki podatku w rozliczeniu rocznym. W przypadku, gdy Inwestorem Wekslowym jest podmiot gospodarczy, przedsiębiorstwo, czy inna instytucja, Fundusz nie potrąca i nie odprowadza podatku.
26Czy mój urząd skarbowy ma informację o moich Wekslach Inwestycynych?
Nie. Fundusz, zgodnie z przepisami odprowadza „podatek Belki” do swojego urzędu skarbowego zbiorczo za wszystkich Inwestorów, bez wskazywania poszczególnych. Odbywa się to wraz ze złożeniem co miesiąc przez Fundusz deklaracji PIT 8-AR.
27Czy dochody z Weksli łączą się z innymi dochodami?
Nie łączą się w przypadku gdy Inwestorem jest osoba fizyczna.
28Czy można zbyć weksel?
Tak. Weksel, mimo iż imienny, można zbyć na różne sposoby. Radzimy skontaktować się wcześniej z Funduszem, celem uzyskania porady.
29Czy można wycofać się z inwestycji wcześniej?
Nie. Jednak w sytuacji, gdy Inwestor będzie miał szczególne okoliczności życiowe lub biznesowe, Fundusz zrobi wszystko, aby wykupić Weksel przed terminem.
30Czy weksel musi być imienny, a nie może być na okaziciela?
Może być na okaziciela. Przy odpowiednio dużych kwotach inwestycji Fundusz podejdzie do takiego postulatu elastycznie.
31Po co Funduszowi tak dokładne dane osobowe Inwestora Wekslowego?
Fundusz jako instytucja finansowa jest do tego zobowiązany rozlicznymi przepisami, w tym ustawą o „Przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu”.