Bezpieczeństwo Inwestorów od zawsze było priorytetem działań Funduszu.

Aby to zapewnić, Fundusz zapewnia bezpieczeństwo Inwestorów dzięki:

  • Modelowi biznesowemu,
  • Procedurom,
  • Dokumentom i umowom,
  • Zabezpieczeniom;

Zostały one dopracowane z najwyższą starannością przez:

  • Uznane kancelarie prawne i notarialne,
  • Kancelarie podatkowe oraz księgowe,
  • Wspólników i współtwórców Funduszu,
  • Zarząd wraz z wykwalifikowanymi pracownikami,

Fundusz robi wszystko, aby zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa pieniędzy zainwestowanych przez naszych Inwestorów.

Firma pozytywnie zweryfikowana przez KNF

Komisja Nadzoru Finansowego zbadała Fundusz Hipoteczny Yanok w toku postępowania dotyczącego legalności działań związanych z pozyskiwaniem pieniędzy od Inwestorów (w tym również nabywających Weksle Inwestycyjne Nieruchomościowe) i udzielaniem z tych pieniędzy pożyczek hipotecznych polskim przedsiębiorcom.

Postępowanie to zakończyło się prawomocnym orzeczeniem sądu potwierdzającym legalność działań Funduszu.

Gwarancja zwrotu zainwestowanego kapitału

Zainwestowane pieniądze od wielu Inwestorów zabezpieczone są wieloma atrakcyjnymi nieruchomościami. Następuje dzięki temu maksymalna dywersyfikacja ryzyka.

Nawet w przypadku, gdyby doszło do windykowania pojedynczej pożyczki, która nie zostanie spłacona w terminie, to nasze doskonałe procedury ustanawiania zabezpieczeń i windykacji zapewniają 100% ściągalności w krótkim czasie.

Fundusz Hipoteczny Yanok jest w pełni transparentną firmą w 100% z polskim kapitałem z siedzibą w Polsce oraz w Polsce płacącą podatki.

Grupa KRN Media, do której należy Fundusz Hipoteczny Yanok od 25 lat wspiera polskie przedsiębiorstwa. Fundusz wspiera polskie firmy udzielając im atrakcyjnego finansowania zabezpieczonego nieruchomościami.

Fundusz oraz Grupa KRN Media mają siedzibę wyłącznie w Polsce i w Polsce dokonujemy rozliczeń podatkowych, co daje Inwestorom większe poczucie bezpieczeństwa.

Fundusz Hipoteczny Yanok rekomenduje dywersyfikacje swoich inwestycji oraz przypomina, że żadna inwestycja nie jest w 100% bezpieczna. Nawet lokaty gwarantowane są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny tylko do określonej kwoty.