Logo Yanok

Najczęściej zadawane pytania / Pożyczka hipoteczna

Fundusz Hipoteczny Yanok udziela wyłącznie pożyczek hipotecznych, zabezpieczeniem pożyczki jest hipoteka na nieruchomości.

Fundusz Hipoteczny Yanok standardowo udziela pożyczek od 150.000 zł. Niższe i wyższe kwoty są możliwe w drodze indywidualnych negocjacji.

Granicą jest wartość nieruchomości – pożyczka nie może być wyższa niż 50% wartości nieruchomości pod zabezpieczenie w przypadku nieruchomości mieszkaniowych, lokalach komercyjnych i budynkach oraz 30% w przypadku nieruchomości gruntowych lub będących w trakcie budowy/inwestycji/przebudowy. Nieruchomości nietypowe lub zwiększające ryzyko kredytowe mogą skutkować niższą wysokością pożyczki w stosunku do wartości nieruchomości.

Standardowa pożyczka udzielana jest na okres do 12 miesięcy z gwarancją przedłużenia o kolejne pół roku. Dłuższe okresy finansowania możliwe są w drodze indywidualnych ustaleń.

W przypadku Pożyczki Kwartalnej udzielanej na 3 miesiące, również istnieje gwarancja przedłużenia umowy o kolejne okresy.

Wypełnij Wniosek Wstepny on-line Złóż Wniosek

Dział Analiz Funduszu dokonuje analizy Wniosku i przygotowuje wstępną ofertę możliwej do udzielenia pożyczki.

Fundusz jest elastyczny w stosunku do swoich Klientów. Jeśli nie zmalała wartość nieruchomości oraz nie pojawiło się niebezpieczeństwo braku zwrotu pożyczki, wówczas Fundusz w drodze indywidualnych negocjacji wyraża zgodę na kolejne przedłużenia umowy.

Tak. Pożyczkobiorca może oddać pieniądze w każdym momencie bez dodatkowych opłat czy prowizji.

Pożyczkobiorca nie musi być właścicielem nieruchomości pod zabezpieczenie. Właściciel musi wyrazić zgodę na obciążenie jego nieruchomości hipoteką.

Fundusz nie akceptuje nieruchomości rolnych, leśnych i związanych z wydobyciem kruszców i kopalin. Nie zabezpieczamy się również na nieruchomościach w których mieszkają rodziny. W przypadku, gdy nieruchomość pod zastaw jest zamieszkana, Fundusz wymaga dodatkowych oświadczeń.

Nie dyskwalifikuje. Nieruchomość do której wpisane jest postępowanie komornicze może być przedmiotem zabezpieczenia. Fundusz ma doświadczenie w negocjowaniu ugody z komornikiem oraz wierzycielami, aby zwolnili nieruchomość.

Nie wyklucza. Fundusz podczas wypłaty pożyczki, część pożyczki kieruje do wierzyciela hipotecznego i wykreśla jego hipotekę wpisując swoją hipotekę w dziale IV Księgi Wieczystej.

Fundusz dokłada wszelkich starań, aby pomóc Klientom w trudnej sytuacji. Możliwych jest wiele rozwiązań korzystnych dla pożyczkobiorcy.

Fundusz nie stosuje przewłaszczeń. Własność nieruchomości pozostaje w rękach dotychczasowego właściciela. Zabezpieczeniem jest tylko hipoteka wpisana w dziale IV Księgi Wieczystej na identycznych zasadach jak banki.

Hipoteka jest wykreślana zaraz po spłacie pożyczki. Już w trakcie podpisywania umowy, Fundusz wydaje notarialne oświadczenie o zgodzie na wykreślenie hipoteki. Pożyczkobiorca ma gwarancję jej wykreślenia w momencie brania pożyczki!

Pożyczka wypłacana jest przelewem po podpisaniu umowy pożyczki. Nie robimy wypłat gotówkowych, czy w niższej wysokości niż opisane jest to w umowie pożyczki

Nie ma takiej potrzeby. Fundusz potrąca prowizję z kwoty pożyczki i na konto pożyczkobiorcy trafia już wypłata pożyczki netto.