Pożyczka Hipoteczna Standard

Najczęściej wybierana opcja przez Pożyczkobiorców Funduszu Hipotecznego Yanok.
Uproszczone i przyspieszone procedury udzielenia pożyczki i wypłaty środków;
Najniższy koszt pożyczki w Polsce ze spłatą jednorazową pod koniec trwania umowy (tzw. rata balonowa) Prowizja za udzielenie pożyczki już od 12%
Brak ukrytych opłat i prowizji;
Brak opłat za wcześniejszą spłatę;
Bez przewłaszczeń (tylko hipoteka w dziale IV, jak w zabezpieczeniach bankowych);
Brak zobowiązań miesięcznych (cała pożyczka zwracana jest na koniec umowy po 12 miesiącach);

Idealna opcja dla firm, gdzie źródłem spłaty pożyczki jest:

  • sprzedaż nieruchomości (stanowiącej zabezpieczenie pożyczki lub innej nieruchomości);
  • firmowy kredyt bankowy (pożyczka hipoteczna Funduszu refinansowana jest przez banki w Polsce);
  • środki pochodzące z kontraktów, umów, zysków z inwestycji które mają być zrealizowane w ciągu 12 miesięcy;

Idealne rozwiązanie dla firm, które potrzebują pożyczki na:

  • Zakup, budowę, przebudowę i adaptację nieruchomości;
  • Zakup materiałów, produktów, półproduktów, towarów do produkcji lub dalszej odsprzedaży;
  • Inwestycje firmowe;
  • Spłatę zobowiązań celem odzyskania płynności finansowej;
  • Zbudowanie lub odbudowanie bankowej zdolności kredytowej;