Pożyczka Hipoteczna Ratalna

NOWOŚĆ w ofercie Funduszu.

Pożyczka hipoteczna dla firm ze spłatami miesięcznych rat kapitałowo-odsetkowych jak w bankach.

Spłacasz raty miesięczne według harmonogramu, spłacając regularnie kapitał pożyczki;
Pożyczka na 12-36 miesięcy;
Prowizja za udzielenie pożyczki od 8% w skali roku;
Brak ukrytych opłat i prowizji;
Brak opłat za wcześniejszą spłatę;
Bez przewłaszczeń (tylko hipoteka w dziale IV, jak w zabezpieczeniach bankowych);

Idealna opcja dla firm, gdzie źródłem spłaty pożyczki jest:

  • Dochód z prowadzonej działalności;
  • Inne regularne wpływy, które służyć będą spłacie rat miesięcznych;

Idealne rozwiązanie dla firm, które potrzebują pożyczki na:

  • Zakup materiałów, produktów, półproduktów, towarów do produkcji lub dalszej odsprzedaży;
  • Inwestycje firmowe;
  • Spłatę zobowiązań celem odzyskania płynności finansowej;
  • Zbudowanie lub odbudowanie bankowej zdolności kredytowej;
  • Firm, które potrzebują dokonać konsolidacji lub spłaty kredytów bankowych i pozabankowych pożyczek (Fundusz spłaca pożyczki na przewłaszczonych nieruchomościach)