Używamy plików cookies i podobnych technologii, by ułatwić korzystanie z naszych portali internetowych. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczał na to zgodę. Rozumiem
Najczęściej zadawane pytania
Najczęściej zadawane pytania
Jakie są formy inwestycji w Fundusz Hipoteczny Yanok?

Inwestycje w Fundusz to atrakcyjna i niezwykle bezpieczna forma lokowania środków. Inwestor może zainwestować kapitał poprzez:
  • Pożyczkę Inwestorską w Fundusz
  • Zainwestowanie w udzielenie konkretnej pożyczki hipotecznej
  • Weksle Inwestycyjne
  • Obligacje korporacyjne emitowane przez Fundusz

UWAGA: Fundusz nie przyjmuje lokat czy jakichkolwiek innych depozytów, które nie przenoszą w sensie prawnym własności pieniędzy na Fundusz. Te czynności są zastrzeżone do wyłącznych kompetencji banków.

Którą formę inwestycji w Fundusz wybrać? Co jest lepsze?

Każda z form inwestycji w Fundusz ma swoją zaletę polegającą na tym, że środki przeznaczane są na udzielanie pożyczek hipotecznych zabezpieczonych atrakcyjną nieruchomością o wartości dwukrotnie przewyższającą wysokość pożyczki.

Zatem każda złotówka zainwestowana przez Inwestora w Fundusz ma pokrycie w 2 złotych atrakcyjnej nieruchomości. Taki stosunek wartości nieruchomości do wartości zainwestowanych środków daje Inwestorowi optymalny poziom bezpieczeństwa i gwarancji zwrotu kapitału.

Różnice pomiędzy Pożyczką Inwestorską, Wekslami Inwestycyjnymi i Obligacjami są niewielkie i wynikają z różnic pomiędzy ustawami regulującymi daną inwestycję. Dla zasady Fundusz przyjmuje tożsame warunki czasowe oraz oprocentowanie bez względu na formę która wybierze Inwertor.

Inwestycja w konkretną pożyczkę hipoteczną różni się od innych form inwestowania w Fundusz ze względu na specyfikę (większa minimalna kwota inwestycji, forma zabezpieczenia kapitału na konkretnej hipotece, forma zawarcia inwestycji w kancelarii notarialnej).

Na co są przeznaczane zainwestowane pieniądze?

Środki pochodzące od inwestorów służą Funduszowi do udzielania krótkoterminowych pożyczek hipotecznych podmiotom gospodarczym.

Każda nieruchomość, która zabezpiecza pożyczkę starannie badana jest przez Dział analiz Funduszu przy wsparciu narzędzi statystycznych i analitycznych udziałowca Funduszu, KRN Media.

Nieruchomość i pożyczkobiorca badani są również przez Dział prawny Funduszu oraz Departament ryzyka.

Dzięki tym zabiegom, Inwestor ma pewność że zainwestowane przez niego pieniądze są lokowane w atrakcyjne nieruchomości.

Jak rozpocząć inwestycję?

Aby rozpocząć inwestycję wystarczy kontakt telefoniczny pod numer 667 141 082 lub mail na adres inwestycje@yanokhipoteczny.pl

Jaka jest opłacalność inwestycji w Fundusz?

Zysk z inwestycji uzależniony jest głównie od częstotliwości wypłaty odsetek.

Fundusz oferuje 3 typowe odsetki od zainwestowanego kapitału:
  • 6% w skali roku przy comiesięcznej wypłacie odsetek
  • 8% w skali roku przy kwartalnej wypłacie odsetek
  • 10% w skali roku przy odsetkach wypłacanych co rok


Czy inwestycja w Fundusz jest bezpieczna?

Każda inwestycja (nawet w lokaty bankowe czy obligacje skarbowe) niesie za sobą ryzyko. Sekretem wytrawnych Inwestorów jest znalezienie inwestycji o nominalnym ryzyku przy maksymalnej opłacalności. Takie właśnie inwestycje oferuje Fundusz Hipoteczny Yanok.

Gwarantem bezpieczeństwa zainwestowanych środków jest cel na który Fundusz przeznacza środki od Inwestorów – czyli na udzielanie pożyczek hipotecznych zabezpieczonych atrakcyjnymi nieruchomościami.

Odsetki dla Inwestorów obsługiwane są z odsetek pochodzących od pożyczkobiorców, a zwrot zainwestowanego kapitału ze spłat pożyczek hipotecznych.

W jaki sposób następuje zwrot kapitału?

Po zakończeniu inwestycji w Fundusz, zwrot kapitału następuje na wskazane przez Inwestora konto bankowe. Inwestor może pod koniec trwania swojej inwestycji zadecydować o jej przedłużeniu (tzw. rolowanie) i zainwestować swój kapitał ponownie.

Jak wypłacane są odsetki i jak często?

Odsetki wypłacane są na rzecz Inwestorów co miesiąc, co kwartał lub co rok. Jeśli Inwestorem jest osoba fizyczna, wówczas podatek od dochodów kapitałowych odprowadzany jest bezpośrednio przez Fundusz.

Inwestor może wskazać inny numer konta bankowego lub inną osobę do wypłaty odsetek niż konto na zwrot zainwestowanego kapitału.

Kto i kiedy odprowadza tzw. podatek Belki?

Inwestor NIE UWZGLĘDNIA dochodów od odsetek w swoim rozliczeniu PIT! Inwestycje w Fundusz nie wymagają rozliczeń z Urzędem Skarbowym Inwestora.

Odsetki od inwestycji w Fundusz płacone są bez obsługi Inwestora przez Fundusz Hipoteczny Yanok, który odprowadza podatek ryczałtem do US za każdego Inwestora.

Jaka jest minimalna kwota inwestycji?

Minimalna kwota inwestycji w Fundusz wynosi 10.000 zł.