O Funduszu Hipotecznym Yanok

Fundusz Hipoteczny Yanok jest liderem wśród pozabankowych instytucji finansowych, należącym do polskiej grupy kapitałowej KRN Media. Jedyną działalnością Funduszu jest udzielanie krótkoterminowych pożyczek hipotecznych dla firm. Pożyczki udzielane przez Fundusz finansowane są ze środków własnych Funduszu (dochody Funduszu wynikające z prowizji za udzielenie pożyczek) oraz z pieniędzy pochodzących od Inwestorów Indywidualnych.

Działalność Funduszu Hipotecznego Yanok została zbadana w toku postępowania zainicjowanego przez wpis na Listę przez KNF, a dotyczącego legalności działań związanych z pozyskiwaniem pieniędzy od Inwestorów (w tym również nabywających Weksle Inwestycyjne Nieruchomościowe) i udzielaniem z tych pieniędzy pożyczek hipotecznych polskim przedsiębiorcom.

Postępowanie to zakończyło się prawomocnym orzeczeniem sądu potwierdzającym legalność działań Funduszu.

Zarząd i pracownicy Funduszu

Prezesem Zarządu jest mgr Anna Maria Naściszewska. Współtwórca modelu biznesowego Funduszu. Od początku istnienia spółki czuwa nad procedurami prawnymi Funduszu, bezpieczeństwem Inwestorów oraz dba o jakość portfela pożyczek hipotecznych.Od niemal 20 lat aktywnie związana z rynkiem nieruchomości jako pośrednik, doradca, pedagog i konsultant. Zdobyła państwową licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami numer 7158. Przez lata pracowała jako wykładowca i opiekun merytoryczny w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Od 2014 roku prowadzi zajęcia tematyczne w ramach kursu zawodowego dla pośredników organizowanego przez Małopolskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami. Zakres prowadzonych warsztatów obejmuje marketing, zarządzanie oraz wycenę nieruchomości. Uzyskane doświadczenie w bezpośrednich inwestycjach w nieruchomości pozwala skutecznie diagnozować ryzyka związane z projektami inwestycyjnymi. Stanowisko Prezesa Zarządu objęła w 2017 roku, jednak czuwa nad procedurami prawnymi od początku jego istnienia współtworząc model biznesowy Funduszu. Doświadczenie i wiedza o funkcjonowaniu rynku nieruchomości to atuty, które przekładają się bezpośrednio na najwyższą jakość portfela pożyczek hipotecznych, a ta z kolei zapewnia bezpieczeństwo środków przekazanych przez inwestorów. Z wykształcenia socjolog, która na swojej zawodowej drodze połączyła zamiłowanie do obserwowania zjawisk społecznych ze światem nieruchomości i finansów. Wolontariat w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej był okazją do spojrzenia na realne problemy potrzebujących ludzi. W wolnych chwilach rozwija swoje umiejętności artystyczne tworząc ceramiczne dzieła. Uwielbia zwierzęta. Od kilku lat opiekuje się adoptowanym psem.
Anna Naściszewska
Prezes Zarządu

Grupa KRN Media

Fundusz Hipoteczny Yanok należy do Grupy KRN Media, dzięki czemu ma dostęp do wiedzy, kontaktów i instrumentów Grupy. Z tych samych instrumentów korzystają banki, rzeczoznawcy, pośrednicy nieruchomości oraz firmy inwestycyjne.

KRN Media prowadzi liczne serwisy i programy komputerowe dla środowisk związanych z nieruchomościami, finansami oraz prawem.

Poznaj portale, programy oraz wydawnictwa Grupy KRN Media

Strategia i model biznesowy Funduszu

Priorytetem działań Funduszu jest długoletnie i stabilne funkcjonowanie na polskim rynku pożyczek hipotecznych oraz inwestycji powiązanych z nieruchomościami.

Prostota modelu biznesowego Funduszu, zapewniające bezpieczeństwo naszych Inwestorów oraz najkorzystniejszą ofertę pożyczek dla firm jest wynikiem ciężkiej pracy wspólników oraz Zarządu Funduszu, co jest poparte dokładnymi analizami prawnymi i podatkowymi.

Fundusz jest w pełni transparentną polską firmą, która działa zgodnie z przepisami prawa polskiego oraz posiada liczne indywidualne interpretacje prawne oraz podatkowe.

W 2018 roku Fundusz został pozytywnie zweryfikowany przez Komisję Nadzoru Finansowego, która to weryfikacja potwierdziła legalność działalności Funduszu w zakresie pozyskiwania środków od Inwestorów Indywidualnych.

Partnerzy Funduszu

Fundusz współpracuje z licznymi ekspertami powiązanymi z rynkiem finansów i nieruchomości.
Partnerami Funduszu są:
 • Eksperci rynków finansowych,
 • Kancelarie prawne,
 • Notariusze,
 • Eksperci związani z rynkiem nieruchomości,
 • Pośrednicy nieruchomości,
 • Rzeczoznawcy majątkowi,
 • Pośrednicy i doradcy kredytowi i finansowi,
 • Kancelarie księgowe i podatkowe,
 • Analitycy rynku,
 • Firmy zewnętrzne współpracujące z Funduszem,
 • Inwestorzy,
 • Pożyczkobiorcy