Logo Yanok
Kontakt

Model biznesowy Funduszu Hipotecznego Yanok

1. Inwestorzy dokonują wyboru kwoty inwestycji oraz częstotliwość wypłaty zysków w czasie jej trwania.

Środki pochodzące od Inwestorów (pieniądze Inwestorów są wpłacane na osobne subkonto bankowe Funduszu) są wykorzystywane przez Fundusz WYŁĄCZNIE na udzielenie pożyczek hipotecznych.

2. Fundusz udziela pożyczek hipotecznych polskim, stabilnym firmom, które potrzebują środków na swój rozwój, inwestycje lub wyjście z przejściowych kłopotów finansowych.

Przy ocenie wiarygodności kredytowej fundusz bada nie tylko nieruchomości, które stanowią zabezpieczenie pożyczki, ale również zdolność finansową przedsiębiorcy oraz szansę na spłatę pożyczki.

Obowiązkowymi zabezpieczeniami pożyczki (czyli pieniędzy Inwestora) są co najmniej:
- Hipoteka wpisana na pierwszym miejscu działu IV księgi wieczystej w wysokości dwukrotnej, w stosunku do udzielonej pożyczki.
- Pełnomocnictwo do sprzedaży niegasnące i nieodwołalne.
- Cesja ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych.
- Zabezpieczenia osobiste na pożyczkobiorcy, w szczególności w postaci weksla oraz dobrowolnym poddaniu się egzekucji z art. 777 KPC.
- W przypadku spółek poręczenie zarządu.

3. Pożyczkobiorca zwraca całość pożyczki, którą otrzymał na 3, 6 lub 12 miesięcy.

4. Inwestor otrzymuje regularne wypłaty zysków oraz zwrot zainwestowanego kapitału po 3 latach

Model biznesowy