Formularz kontaktowy

Administratorem danych osobowych jest Fundusz Hipoteczny Yanok sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, który przetwarza dane osobowe w celach i na zasadach określonych w Polityce Prywatności.

Dane kontaktowe

Departament pożyczek

Departament Inwestycji

Krzysztof Janowski
Krzysztof Janowski

tel: 602 414 065
weksle@yanokhipoteczny.pl

Zarząd

Anna Naściszewska
Anna Naściszewska

prezes@yanokhipoteczny.pl