Formularz kontaktowy

Administratorem danych osobowych jest Fundusz Hipoteczny Yanok sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, który przetwarza dane osobowe w celach i na zasadach określonych w Polityce Prywatności.

Dane kontaktowe

Departament pożyczek

Adrianna Stachura
Adrianna Stachura

tel: 663 875 024
adrianna.stachura@yanokhipoteczny.pl

Departament Inwestycji

Karolina Petruczenko
Karolina Petruczenko

tel. 667 141 082
inwestycje@yanokhipoteczny.pl

Krzysztof Janowski
Krzysztof Janowski

tel. 602 414 065
weksle@yanokhipoteczny.pl

Zarząd

Anna Naściszewska
Anna Naściszewska

prezes@yanokhipoteczny.pl

Dział analiz

wnioski@yanokhipoteczny.pl