Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny Yanok zaprasza do składania ofert w związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Działania 3.1 „Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka” Poddziałanie 3.1.5 „Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock” POIR 2014-2020. Termin składania upływa w dniu 31.10.2017.