Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny Yanok informuje, że dnia 18.05.2016 r. została podjęta uchwała o przydziale obligacji niematerialnych, a tym samym sukcesem zakończyła się emisja „Obligacji mieszkaniowych rentierskich” Serii YHC1218. Oprocentowanie obligacji zostało ustalone na 8 % w skali roku, płatne co kwartał. Celem emisji Obligacji było pozyskanie kapitału na udzielanie krótkoterminowych pożyczek zabezpieczonych hipoteką. Wysokość pożyczki nie może przekroczyć 50% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie, na podstawie jej wyceny.