Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny Yanok informuje, że dnia 14.01 2016 r. została podjęta uchwała o przydziale obligacji, a tym samym sukcesem zakończyła się emisja rocznych „Obligacji mieszkaniowych rentierskich” Serii YHC0117. Oprocentowanie obligacji zostało ustalone na 6 % w skali roku, płatne co miesiąc.
Celem emisji Obligacji było pozyskanie kapitału na udzielanie krótkoterminowych pożyczek zabezpieczonych hipoteką. Wysokość pożyczki nie może przekroczyć 50% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie, na podstawie jej wyceny.