Obniżka stóp procentowych dokonana przez RPP po wielu latach stagnacji wywołała wiele komentarzy i pytań skierowanych do członków Rady. Decyzja była oczywiście podyktowana sytuacją gospodarczą w czasie epidemii, a sama Rada debatowała również o innych rozwiązaniach dla gospodarki. Jednym z głównych tematów było zapewnienie płynności finansowej państwa i przedsiębiorstw.

W wywiadzie udzielonym 31 marca 2020 roku Polskiej Agencji Prasowej członek RPP, profesor Eryk Łon wezwał do upowszechnienia korzystania z weksli:

Oprócz obniżki stóp procentowych i rozpoczęciu programu skupu polskich obligacji NBP w marcu w ramach pakietu wsparcia dla gospodarki zdecydował, że będzie oferował kredyt wekslowy przeznaczony na refinansowanie nowych kredytów udzielanych podmiotom gospodarczym przez banki”. I dalej:” Uważam, że warto przede wszystkim upowszechniać wiedzę wśród polskich przedsiębiorców na temat instrumentu finansowego, jakim jest weksel. Różne rodzaje weksla, szczególnie weksel własny i weksel trasowany w operacjach gospodarczych i bankowych mogą być bardzo przydatne

Fundusz Hipoteczny Yanok, który jest obecnie liderem krajowym w zakresie stosowania weksli własnych przyjmuje stanowisko profesora Eryka Łona z uznaniem. Jednocześnie warto przypomnieć, że na pięć podstawowych stóp procentowych NBP dwie dotyczą weksli: stopa dyskonta weksli dla banków i redyskonta dla NBP. Niestety w ostatnich latach nie są one powszechnie stosowane.