Fundusz Hipoteczny Yanok sp. z o.o podjął uchwałę, że pożyczki hipoteczne będą udzielane jedynie na rzecz podmiotów gospodarczych. Powyższa uchwała została podyktowana projektem ustawy o kredycie hipotecznym, która wyklucza udzielanie kredytów (pożyczek) hipotecznych konsumentom przez podmioty nie będące bankiem lub SKOKiem. Jednocześnie, zgromadzenie wspólników ocenia, że nie ograniczy to akcji pożyczkowych ze względu na specyfikę rynku polskiego. W Polsce działa 4 mln podmiotów, w tym 3 mln podmiotów gospodarczych w formie spółek kapitałowych, cywilnych i działalności gospodarczych, gdzie tych ostatnich jest 2 mln. Znane są miejscowości, gdzie występuje więcej podmiotów niż zameldowanych osób dorosłych. Powyższe dane są podstawą do przyjęcia tezy, że nie ograniczy się Funduszowi Hipotecznemu Yanok akcja pożyczkowa.