Zarząd Funduszu Hipotecznego Yanok informuje, iż mimo tragedii spowodowanej rosyjską agresją na Ukrainę i nakładającej się na to wysokiej inflacji w Polsce, bezpośrednie otoczenie rynkowe Funduszu pozostaje stabilne.

Mimo że skutki tych czynników są bardzo silne, to w obszarze przedsiębiorstw większości branż oraz w sektorze nieruchomości należy stwierdzić stały progres. Polskie przedsiębiorstwa, nie mając w większości ścisłych związków z rynkiem wschodnio-europejskim, cały czas się rozwijają i realizują swoje plany biznesowe.

Rynek nieruchomości jest rynkiem stabilnym z permanentnym wzrostem cen, czego dowodzą dane, które Fundusz regularnie poddaje analizie. Dane te pochodzą m.in. ze specjalistycznego narzędzia statystycznego Big Data Ronin24.pl, które jest produktem własnym Grupy KRN Media.

Ze względu na stałe i dynamiczne wzrosty cen materiałów budowlanych można przewidywać, że ceny nieruchomości będą wzrastały również w perspektywie wieloletniej.

Sytuacja imigracyjna wzmacnia jeszcze bardziej trendy wzrostowego rynku nieruchomości, tak w zakresie popytu i cen, jak i równoważy transakcje sprzedaży i najmu.

Wysoki poziom inflacji skutkuje wysokim kosztem kredytów bankowych oraz niższą gotowością banków do finansowania przedsiębiorstw. Ta sytuacja sprawia, że Fundusz Hipoteczny Yanok notuje jeszcze wyższe zainteresowanie ofertą pożyczek hipotecznych dla firm.

Podsumowując, mimo tragicznych przyczyn zmian rynkowych, zmiany te są korzystne dla bezpośredniego otoczenia biznesowego i nieruchomościowego Funduszu Hipotecznego Yanok. Sytuacja Inwestorów Funduszu jest bezpieczna, a Fundusz nie ogranicza swojej oferty inwestycyjnej.