Zarząd Funduszu Hipotecznego Yanok informuje, że w dniu 30 listopada 2018 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie wydał postanowienie oddalające zażalenie KNF na postanowienie Prokuratury Okręgowej w Krakowie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie Funduszu Hipotecznego Yanok Sp. z o.o.

W maju br. Komisja Nadzoru Finansowego wpisała Fundusz na Listę Ostrzeżeń, składając zawiadomienie do Prokuratury Okręgowej w Krakowie z wnioskiem o wszczęcie postępowania.

Prokuratura, po zapoznaniu się z działalnością Funduszu, nie dopatrzyła się działań niezgodnych z prawem i odmówiła wszczęcia postępowania.

Decyzja Prokuratury została zaskarżona przez KNF do Sądu. Krakowski Sąd, po zapoznaniu się z argumentacją przedstawioną przez KNF i Prokuraturę, wydał postanowienie, w którym podzielił stanowisko Prokuratury Okręgowej w Krakowie, w konsekwencji czego decyzja Prokuratury o odmowie wszczęcia postępowania jest prawomocna.

Tym samym, zarówno Prokuratura, jak i Sąd, w całości potwierdziły legalność działalności Funduszu Hipotecznego Yanok.

Postanowienie Sądu jest prawomocne i daje podstawę do usunięcia Funduszu z Listy Ostrzeżeń KNF. Procedura usunięcia wpisu z Listy Ostrzeżeń jest już w toku.