Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny Yanok przeprowadził szczegółową kontrolę udzielonych pożyczek hipotecznych. Z badań specjalistów FHY wynika, że Fundusz Hipoteczny Yanok odnotował w II kwartale 2016 roku dwa opóźnienia w spłacie Pożyczki Holenderskiej. Po przeprowadzeniu rozmów upominających pożyczkobiorcy natychmiast uregulowali zobowiązania. Zarząd Funduszu postanowił przygotować nowe procedury w zakresie monitoringu.