Komunikat Zarządu

Zarząd Funduszu Hipotecznego Yanok informuje, że w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych…

Komunikat Zarządu

Zarząd Funduszu informuje, że w kwietniu 2018 roku zostały dokonane: 06.04.2018 wypłata odsetek od Obligacji serii YHC 1018;19.04.2018 częściowy kwartalny wykup Weksli Inwestycyjnych Nieruchomościowych;20.04.2018 wypłata odsetek od Pożyczki;20.04.2018 wypłata odsetek od Obligacji serii YHC 0718;28.04.2018 wypłata…

Komunikat Zarządu

Zarząd Funduszu informuje, że w marcu 2018 roku zostały dokonane: 01.03.2018 wypłata odsetek od Obligacji serii FHY 1219;13.03.2018 wypłata odsetek od zdematerializowanych Obligacji serii YHC 1218;20.03.2018 wypłata odsetek od Pożyczki;26.03.2018 wypłata odsetek od Obligacji serii YHC…

Komunikat Zarządu

Dnia 19 marca 2018 roku Fundusz Hipoteczny Yanok otrzymał od Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej interpretację indywidualną dotyczącą momentu płatności podatku od dochodów kapitałowych (tzw. Podatek Belki) dla Inwestorów wekslowych. Zgodnie z interpretacją Inwestor, który nabywa 3-letnie…

Komunikat Zarządu

Zarząd Funduszu informuje, że w styczniu 2018 roku zostały dokonane: 05.01.2018 wykup Obligacji Rentierskich Nieruchomościowych serii YHC 20118 wraz z wypłatą ostatniego kuponu odsetkowego;20.01.2018 wypłata odsetek od Obligacji serii YHC 0718;20.01.2018 wypłata odsetek od Pożyczki;30.01.2018 została…