Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny Yanok informuje, że dnia 06.04.2017 r. została podjęta uchwała o przydziale obligacji materialnych, a tym samym sukcesem zakończyła się emisja „Obligacji mieszkaniowych rentierskich” Serii FHY 0421. Oprocentowanie obligacji zostało ustalone na 10 % w skali roku, płatne w cyklu rocznym. Celem emisji Obligacji było pozyskanie kapitału na udzielanie krótkoterminowych pożyczek zabezpieczonych hipoteką. Wysokość pożyczki nie może przekroczyć 50% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie, na podstawie jej wyceny.