Zarząd Funduszu informuje, że w styczniu 2018 roku zostały dokonane:

  • 05.01.2018 wykup Obligacji Rentierskich Nieruchomościowych serii YHC 20118 wraz z wypłatą ostatniego kuponu odsetkowego;
  • 20.01.2018 wypłata odsetek od Obligacji serii YHC 0718;
  • 20.01.2018 wypłata odsetek od Pożyczki;
  • 30.01.2018 została spłacona pożyczka hipoteczna nr 89249010283343000000000004;