Zarząd Funduszu Hipotecznego Yanok informuje, że od 1 lutego 2022 roku Fundusz Hipoteczny Yanok wprowadza nową ofertę inwestycji w formie Umowy Inwestorskiej.

W stałej ofercie Funduszu znajdą się 3 warianty inwestycji skierowanych do konsumentów, zróżnicowane pod względem wysokości oprocentowania, częstotliwości wypłat odsetek oraz czasu trwania inwestycji.

Są to:

1. Roczna inwestycja w formie Umowy Inwestorskiej Yanok ze stałym oprocentowaniem w skali roku wynoszącym 6% z czasem trwania inwestycji wynoszącym 12 miesięcy i wypłatą odsetek następującą co miesiąc. Maksymalna kwota jednorazowej inwestycji wynosi 50 tys. zł. Kwota inwestycji rozpoczyna się od 10 tys. zł i może wynosić wyłącznie wielokrotność tej kwoty. Inwestycja jest dostępna w stałej ofercie Funduszu.

2. Dwuletnia inwestycja w formie Umowy Inwestorskiej Yanok ze stałym oprocentowaniem w skali roku wynoszącym 8% z czasem trwania inwestycji wynoszącym 2 lata i wypłatą odsetek następującą co kwartał. Kwota inwestycji rozpoczyna się od 10 tys. zł i może wynosić wyłącznie wielokrotność tej kwoty. Inwestycja jest dostępna w stałej ofercie Funduszu.

3. Trzyletnia inwestycja w formie Umowy Inwestorskiej Yanok ze stałym oprocentowaniem w skali roku wynoszącym 10% z czasem trwania inwestycji wynoszącym 3 lata i wypłatą odsetek następującą co rok. Minimalna kwota jednorazowej inwestycji wynosi 100 tys. zł. Inwestycja jest dostępna w stałej ofercie Funduszu.

Formularz zamówienia oraz dodatkowe informacje o inwestycjach formie Umowy Inwestorskiej Yanok

znajdują się na stronie:
www.yanokhipoteczny.pl/inwestycja-yanok

Wszelkie formalności związane z obsługą inwestycji pozostają po stronie Funduszu. Inwestor nie dokonuje rozliczeń podatku ani nie składa deklaracji podatkowych. Fundusz przy wypłacie odsetek odprowadza należny podatek od dochodów kapitałowych za Inwestora jako płatnik.

Limity maksymalnej kwoty inwestycji w ofercie Rocznej inwestycji w formie Umowy Inwestorskiej Yanok z oprocentowaniem 10% oraz minimalnej kwoty inwestycji w ofercie Trzyletniej inwestycji w formie Umowy Inwestorskiej Yanok z oprocentowaniem 10% nie dotyczą Inwestorów korzystających z Panelu Inwestora. Aby uzyskać dostęp do Panelu Inwestora, należy wysłać wiadomość na adres: e-mail: inwestycje@yanokhipoteczny.pl z informacją o chęci uruchomienia konta.