Zarząd Funduszu Hipotecznego Yanok informuje, że zgodnie z deklaracją złożoną w Raporcie Inwestora za 2019 rok kapitał zakładowy  został podniesiony i wynosi obecnie 2 500 000 zł.

Kapitał został powiększony Uchwałą Zgromadzenia Wspólników z dnia 28 lutego 2020 roku. Zwiększenie kapitału zakładowego zostało pokryte pieniędzmi pochodzącymi z kapitału zapasowego z zysku poprzednich okresów. Wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym został dokonany w dniu 4 maja 2020 r.