Zarząd informuje, że w dniu 24.07.2020 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał Postanowienie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o uzasadnionym podejrzeniu, że Fundusz Hipoteczny Yanok stosuje praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów. Fundusz z Postanowieniem i jego uzasadnieniem się nie zgadza i złoży stosowne zażalenie do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem kancelarii prawnej. Fundusz sądzi, że dowiedzie przed Sądem, iż nie narusza interesów konsumentów i postępuje zgodnie z prawem.

Powyższy komunikat został wysłany z prośbą o publikację do wszystkich mediów, które informowały o postanowieniu UOKiK.