Zarząd Funduszu Hipotecznego Yanok informuje, że na podstawie Zarządzenia z dnia 18 czerwca 2020 roku wprowadza zmianę do Regulaminu nabywania Weksli Inwestycyjnych Nieruchomościowych z dniem 25 czerwca. Zmiana polega na dodaniu Paragrafu 5 o przedterminowym wykupie Weksla na wniosek Inwestora, paragrafu 6 o oferowaniu Weksli w miejsce Weksli wykupionych przed terminem oraz na poprawkach redakcyjnych w pozostałej treści Regulaminu.

Pełna treść Regulaminu jest widoczna na stronach internetowych www.yanokhipoteczny.pl oraz www.weksleinwestycyjne.pl