Podniesienie kapitału zakładowego do wysokości 4 milionów złotych

Zarząd Funduszu Hipotecznego Yanok informuje, że dnia 11 marca 2021 roku odbyło się Zgromadzenie Wspólników Funduszu Hipotecznego Yanok Sp. z o.o., podczas którego zostało dokonane podniesienie kapitału zakładowego (z zysków) do 4 mln złotych.

Obecnie Spółka czeka na zarejestrowanie podwyższonego kapitału zakładowego w Krajowym Rejestrze Sądowym.