Zarząd Funduszu Hipotecznego Yanok informuje o udostępnieniu Raportu Kwartalnego za I kwartał 2021 roku.

Jest to kompleksowe zestawienie wyników finansowych osiągniętych w danym okresie rozliczeniowym, zawierające aktualne dane finansowe, statystyki opisowe dotyczące Pożyczkobiorców, ich działalności i nieruchomości stanowiących zabezpieczenie oraz dane statystyczne prezentujące profil naszych Inwestorów.

Raport Kwartalny za I kwartał 2021 r. dostępny jest na stronie: www.yanokhipoteczny.pl/weksle-inwestycyjne/raport-kwartalny