Zarząd informuje, że w mediach po raz kolejny pojawiły się artykuły o działaniach sprawdzających organów nadzoru w stosunku do Funduszu Hipotecznego Yanok. Zarząd podejmuje wszelką możliwą współpracę z tymi organami, bezpośrednio oraz przez kancelarie prawne w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości. Fundusz podejmie działania zmierzające do „samoregulacji” na wzór innych, nienadzorowanych branż i w tym zakresie wystąpi o pomoc do urzędów nadzorujących rynek.

Fundusz cały czas prowadzi swoją działalność w sposób transparentny i z daleko idącą ostrożnością. Sytuacja finansowa Funduszu w żaden sposób się nie pogorszyła, choć dynamika wzrostu spadła. Szczegółowe informacje finansowe są dostępne w Raporcie za II kwartały 2020 r.