Zarząd Funduszu Hipotecznego Yanok informuje o rozpoczęciu emisji Rocznych Weksli Inwestycyjnych Nieruchomościowych z oprocentowaniem odpowiadającym 5.04% w skali roku.

Emisja jednorocznej inwestycji w Weksle z comiesięczną wypłatą zysku odbywa się w dniach 1-7 października 2020 roku.

Maksymalna liczba możliwych do zakupu Weksli przypadających na jednego Inwestora jest ograniczona do 3 sztuk.