Zarząd Funduszu Hipotecznego Yanok informuje o rozpoczynającej się 1 września 2020 roku emisji Rocznych Weksli Inwestycyjnych Nieruchomościowych z oprocentowaniem odpowiadającym 5.04% w skali roku.

Emisja dotyczy jednorocznej inwestycji w Weksle z comiesięczną wypłatą zysku na rzecz Inwestora Wekslowego. Liczba możliwych do zakupu Weksli przypadających na jednego Inwestora jest ograniczona do 3 sztuk.

Emisja i nabywanie weksli odbywają się od 1 do 7 września.

Formularz zamówienia oraz szczegóły dotyczące emisji Weksli Yanok są dostępne pod poniższym linkiem: