Zarząd Funduszu Hipotecznego Yanok informuje o uruchomieniu oferty Rocznej Rentierskiej Pożyczki Inwestorskiej Yanok dla konsumentów z oprocentowaniem odpowiadającym 5,04% w skali roku.

Oferta dotyczy inwestycji w Roczną Rentierską Pożyczkę Inwestorską Yanok z comiesięczną wypłatą zysku. Istnieje możliwość jednorazowego zainwestowania maksymalnie do kwoty 50 000 zł.

Oferta Rocznej Rentierskiej Pożyczki Inwestorskiej obowiązuje w dniach 1-7 maja 2021 r.

Szczegóły dotyczące Rentierskiej Pożyczki Inwestorskiej Yanok 5,04% oraz formularz zamówienia są dostępne na stronie: www.yanokhipoteczny.pl/inwestycja-yanok/

Dla Inwestorów niebędących konsumentami uruchomiona została emisja Rocznych Weksli Inwestycyjnych Yanok z oprocentowaniem na poziomie 5,04% w skali roku. Inwestorzy mogą jednorazowo nabyć maksymalnie 5 sztuk Weksli. Szczegóły emisji oraz formularz zamówienia dostępne są na stronie: www.yanokhipoteczny.pl/weksle-inwestycyjne