Zarząd Funduszu Hipotecznego Yanok informuje o starcie emisji Rocznych Weksli Inwestycyjnych Nieruchomościowych z oprocentowaniem odpowiadającym 5,04% w skali roku.

Emisja dotyczy inwestycji w Roczne Rentierskie Weksle Inwestycyjne Yanok z comiesięczną wypłatą zysku na rzecz Inwestora Wekslowego. Istnieje możliwość jednorazowego nabycia maksymalnie 3 sztuk Weksli. Jedynie Inwestorzy posiadający konto w Panelu Inwestora nie są objęci tym limitem. Aby uruchomić konto w Panelu, należy wysłać wiadomość na adres e-mail weksle@yanokhipoteczny.pl.

Emisja Weksli odbywają się od 1 do 7 maja 2021 r.

Szczegóły dotyczące emisji Weksli Yanok oraz formularz zamówienia są dostępne na stronie:

https://www.yanokhipoteczny.pl/weksle-inwestycyjne/aktualne-emisje/emisje-rentierskie-weksli/

Od 1 do 3 maja 2021 r. ze względu na długi weekend majowy Inwestorzy nabywający Weksle Yanok 5,04% otrzymają automatycznie wygenerowane potwierdzenie zamówienia, na podstawie którego można dokonać wpłaty tytułem nabycia Weksli.