Zarząd Funduszu Hipotecznego Yanok informuje o rozpoczęciu emisji Rocznych Weksli Inwestycyjnych Nieruchomościowych z oprocentowaniem odpowiadającym 5.04% w skali roku.

Emisja dotyczy inwestycji w Roczne Rentierskie Weksle Inwestycyjne Yanok z comiesięczną wypłatą zysku na rzecz Inwestora Wekslowego. Maksymalnie można jednorazowo nabyć 3 sztuki Weksli.

Emisja Weksli odbywają się w od 1 do7 kwietnia 2021 r.

Szczegóły dotyczące emisji Weksli Yanok oraz formularz zamówienia są dostępne na stronie: …

W okresie świątecznym w dniach od 1-5 kwietnia 2021 r. ze względu na przerwę pracy Biura Funduszu Hipotecznego Yanok Inwestorzy nabywający Weksle Yanok 5,04% otrzymają automatycznie wygenerowane potwierdzenie zamówienia, na podstawie którego można dokonać wpłaty tytułem nabycia Weksli.