Z dniem 4 września 2020 roku Fundusz Hipoteczny Yanok dokonał zmiany regulaminu weksli w zakresie przedterminowego wykupu. Zmiana polega na doprecyzowaniu zapisów, co pomaga uniknąć jakichkolwiek wątpliwości odnośnie podatku od dochodów kapitałowych oraz na usunięciu możliwości wykupu przed ukończeniem pierwszego roku trwania inwestycji. Pod poniższym linkiem znajdą Państwo treść nowego regulaminu.

Uprzejmie informujemy, że do dnia dzisiejszego nie było przypadku przedterminowego wykupu przez żadnego z Inwestorów na podstawie regulaminu.