Zarząd Funduszu Hipotecznego Yanok informuje o emisji Rocznych Weksli Inwestycyjnych Nieruchomościowych z oprocentowaniem odpowiadającym 5.04% w skali roku.
Emisja dotyczy jednorocznej inwestycji w Weksle z comiesięczną wypłatą zysku na rzecz Inwestora Wekslowego.
Emisja jest ograniczona w czasie i trwa od 1 do 7 czerwca 2020 roku.

Szczegóły dotyczące emisji Weksli Yanok oraz formularz zamówienia dostępne są na stronie oferty: https://www.yanokhipoteczny.pl/weksle-inwestycyjne/aktualne-emisje/emisje-rentierskie-weksli/.