Zarząd Funduszu Hipotecznego Yanok informuje, że złożył do Sądu Okręgowego w Warszawie odwołanie od decyzji nr RWR 2/2021 UOKiK oraz zażalenie na rygor natychmiastowej wykonalności tejże decyzji (zażalenie zostało złożone 23 czerwca 2021 a odwołanie 9 lipca 2021 roku). Zgodnie z art. 81 ustawy o UOKiK odwołanie i zażalenie składa się do Sądu za pośrednictwem Urzędu. Urząd ma obowiązek przekazać te pisma do sądu niezwłocznie jednakże nie później niż w ciągu 3 miesięcy. Na dzień dzisiejszy tj. 03.09.2021 r., Urząd nie przekazał ani odwołania od decyzji, ani zażalenia na rygor natychmiastowej wykonalności do Sądu oraz nie zareagował na trzy pisma ponaglające ze strony kancelarii reprezentującej Fundusz, jak również nie odpowiedział na pytanie o przyczyny nieprzekazania tych pism niezwłocznie.