Zarząd Funduszu Hipotecznego Yanok informuje o rozpoczęciu emisji promocyjnej Weksli Yanok pod nazwą „Weksle 9% cokwartalnie wypłacane”. Zamówień oraz wpłat na Weksle promocyjne można dokonywać w dniach 18.05.2020-29.05.2020 r.

Emisja ograniczona jest ilościowo do 150 sztuk Weksli Inwestycyjnych nabywanych za kwotę 50.000 zł oraz wprowadzone zostało ograniczenie maksymalnej ilości sztuk, którą może nabyć jeden Inwestor. Ograniczenie ilościowe maksymalnej ilości 5 sztuk nabywanych Weksli promocyjnych nie obowiązuje dotychczasowych Inwestorów Funduszu. Szczegóły dotyczące emisji promocyjnej Weksli Yanok oraz formularz zamówienia dostępne są pod tym linkiem.