Zarząd Funduszu Hipotecznego Yanok informuje o rozpoczęciu emisji Rocznych Weksli Inwestycyjnych Nieruchomościowych z oprocentowaniem odpowiadającym 5.04% w skali roku.

Emisja dotyczy jednorocznej inwestycji w Weksle z comiesięczną wypłatą zysku.

Emisja jest ograniczona w czasie i trwa od 1 do 7 lipca 2020 roku.

Szczegóły dotyczące emisji Weksli Yanok oraz formularz zamówienia dostępne są na stronie oferty: