Profesor Eryk Łon w wywiadzie przed kamerą udzielonym 7 maja w „światrolnika.info” sformułował jednoznaczny postulat likwidacji podatku od zysków kapitałowych, jako szkodliwego dla osób oszczędzających i inwestujących. Profesor Łon, który obecnie jest członkiem Rady Polityki Pieniężnej był wcześniej naukowcem i inwestorem indywidualnym, który w praktyce doświadczył skutków tego podatku.

Zarząd Funduszu Hipotecznego Yanok przypomina, że przewidział tendencje zmierzające do likwidacji, lub choćby złagodzenia podatku Belki. Dlatego od początku emisji Weksli Inwestycyjnych konstrukcja wypłat dla Inwestorów jest taka, że dyskonto podlegające temu podatkowi jest przesunięte na moment całkowitego wykupu Weksli. Można liczyć, że wówczas tego podatku już nie będzie, lub będzie w niższej wysokości. Tak więc inwestycje w Weksle Yanok z 3-letnim terminem wykupu mogą nieść dodatkową korzyść dla Inwestorów Yanok.

Zarząd Funduszu przypomina również, że wypłaty na rzecz Inwestorów w trakcie trwania inwestycji w Weksle Yanok są częściowymi zwrotami sumy wekslowej i nie jest od tych wypłat naliczany podatek od dochodów kapitałowych. Płatność podatku dokonywana jest w momencie całkowitego wykupu weksla, na końcu stosunku wekslowego. Prawidłowość takiej konstrukcji Fundusz potwierdził w indywidualnej interpretacji podatkowej uzyskanej 19 marca 2018 roku.